Ik heb hulp nodig

Waarvoor kan je terecht in De Spiegel?

Ben je verslaafd aan drugs? Dan kan De Spiegel jou misschien helpen. De Spiegel heeft twee opnameafdelingen in Kessel-Lo bij Leuven: een ontwenningsprogramma en een behandelafdeling, meer bepaald een therapeutische gemeenschap. Daarnaast biedt De Spiegel ook ambulante drugszorg aan, je kan op gesprek komen in Asse, Halle.

Ben ik verslaafd aan drugs?

Wil je een idee krijgen hoe problematisch je druggebruik is?

Je kan zelftests vinden op www.drughulp.be

Ik ben niet verslaafd maar heb wel psychische hulp nodig

Je hebt psychische problemen maar je hebt geen problemen met illegale drugs, en je wil weten waar je overal hulp kan vinden, surf dan naar: www.psychewijzer.be

 

Meer informatie

Wil je snel meer weten over drugs en druggebruik?

Check de info op www.druglijn.be

Hoe een behandeling opstarten?

We kunnen je het efficiëntst helpen als je telefonisch contact opneemt. Via een kort verkennend gesprek krijgen we zicht op jouw hulpvraag en verstrekken we je de eerste informatie met het oog op een concrete hulpverlening!

Hoeveel kost een behandeling?

We zijn een revalidatiecentrum erkend door de mutualiteit. Je betaalt enkel het remgeld per gesprek of opnamedag. Voor meer details en eventueel bijkomende kosten verwijzen we naar de pagina's van de verschillende werkingen: ambulante drugszorg, ontwenningsprogramma en de therapeutische gemeenschap.