Ambulante drugszorg

Je komt op gesprek voor hulp, raad en begeleiding

Ambulante drugszorg te Asse, Dilbeek en Halle

De ambulante werkingen van De Spiegel bieden hulp aan iedereen die moeilijkheden ervaart door het gebruik van illegale drugs(cannabis, amfetamines, GHB, cocaïne, heroïne, ...) en / of medicatie(benzodiazepines, slaapmiddelen, pijnstillers, ...) . Sinds kort hebben we ook enkele programma's die zich richten op de behandeling van alcoholmisbruik en -verslaving.

  • We bekijken in de behandeling/begeleiding telkens op welke manier het gebruik momenteel een plaats inneemt in je leven en hoe jij hier zelf tegenover staat, d.w.z of en hoe je hier verandering in wil brengen, wat je er zelf in kan doen of waar je hulp bij nodig hebt.
  • Ook bijkomende psychische moeilijkheden en/of aandoeningen, zoals angsten, depressiviteit, terugkerende relationele moeilijkheden, agressie, stemmingswisselingen, automutilatie, psychoses, identiteitsvragen, ADHD, autisme,... krijgen de nodige aandacht in de behandeling.
  • Daarnaast kunnen we je ook op weg helpen bij het aanpakken van allerlei andere problemen (op vlak van inkomen, woonst, werk, opvoeding, juridisch, etc…) via onze contacten met onze netwerkpartners (ocmw, CAW, VDAB, …)

In onze centra kan je op regelmatige en vrijwillige basis terecht voor informatie en begeleiding. We werken op afspraak, dit kan zowel overdag of 's avonds . Binnen onze teams werken maatschappelijk werkers, een verpleegkundige, psychosociaal begeleiders, psychologen, artsen en een psychiater .

We proberen steeds om samen met de cliënt uit te zoeken welke hulp de beste optie vormt om verandering mogelijk te maken . Wij zullen ons zorgaanbod dan ook steeds afstemmen op de specifieke problemen die zich stellen .

Ook ouders, partners, en ander naastbetrokkenen kunnen zich voor ondersteuning of informatie tot onze dienst richten, ook als de persoon die middelen gebruikt niet in begeleiding is in één van onze centra .

Wij bereiken hoofdzakelijk mensen uit Vlaams-Brabant en Zuid-Oost-Vlaanderen (regio Aalst-Dendermonde) maar we hebben geen regionale beperking. Belangrijk is dat het centrum in Asse, Halle of Dilbeek makkelijk bereikbaar is voor jou om regelmatig op afspraak te kunnen komen.
Wij zijn een ambulant revalidatiecentrum erkend door de mutualiteit. Je betaalt bij ons per dag dat je in ons centrum één of meerdere gesprekken bij een begeleider, arts of psychiater hebt, remgeld. Momenteel bedraagt dit € 2,15. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden vrijgesteld van dit remgeld. Voor de behandeling binnen de projectwerkingen kan de kostprijs gaan van 0 euro tot 11 euro per gesprek.
Behandelmogelijkheden: Gespreksbegeleiding, medische opvolging (o.a. substitutietherapie), psychiatrische opvolging, sociaal-administratieve ondersteuning, zeer beperkt, laagdrempelig activiteiten aanbod (3-maandelijks) te Asse, harm-reduction voor druggebruikers (o.a. spuitenruil), cocaïneproject, ELP familie, ELP alcohol, schadebeperkende behandeling alcoholverslaving (Harm Reduction).
Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur telefonisch, op het nummer 02 453 22 42 of per mail: ambulante.drugszorg@despiegel.org. Je zal in contact gebracht worden met één van onze hulpverleners die je vraag zullen beluisteren en je zo snel mogelijk een afspraak zullen geven. De begeleidingsgesprekken en artsenconsultaties zijn mogelijk van 9h, op bepaalde dagen zijn we ook 's avonds geopend tot 21h. Je kan ons ook als familielid of hulpverlener contacteren wanneer je op zoek bent naar informatie of hulp nodig hebt bij een doorverwijzing.

Vaak gestelde vragen

Ook jongeren zijn welkom bij De Spiegel. Er geldt geen leeftijdsbeperking binnen ons centrum. Bij het eerste contact wordt ingeschat of een begeleiding bij ons aangewezen en mogelijk is. Soms zullen we proberen door te verwijzen naar een specifiekere jongerenwerking, bijvoorbeeld in samenwerking met de jongerenwerkingen van de CGG's.

Mensen die doorverwezen worden vanuit justitie (bv. binnen het kader van een Vrijheid Onder Voorwaarden (VOV), een Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (VI) of omdat men probatiemaatregelen opgelegd heeft gekregen, zijn net als andere (ex-) druggebruikers welkom binnen onze werking. De Spiegel werkt steeds binnen het kader van het beroepsgeheim, wat impliceert dat er nooit vertrouwelijke informatie doorgegeven wordt aan de justitiële dienst die doorverwijst. Attesten van aanwezigheid kunnen steeds door de cliënt opgevraagd worden. Indien de cliënt dit wenst, kan er een overleg met bijvoorbeeld de justitieassistent gepland worden, maar enkel en alleen in aanwezigheid van de drie partijen: cliënt, justitieassistent en de begeleider van De Spiegel.

De duur van een begeleiding wordt zeer individueel bepaald en is afhankelijk van de vraag en de situatie van de cliënt. Sommige begeleidingen duren 3 maanden, anderen dan weer 3 jaar. Kort samengevat kunnen we stellen dat iemand op gesprek of consultatie kan komen zolang de problemen zich op één of ander vlak stellen en de cliënt en begeleider het nodig achten om hier verder aan te werken. De begeleiding kan op elk moment stopgezet worden, bij voorkeur in overleg met de begeleider. Dikwijls merken we dat mensen, ook al stoppen ze de begeleiding met de beste intenties, op een later moment - wanneer er nieuwe problemen opgedoken zijn - terugkomen. In de meeste gevallen zullen we dan bekijken welke problemen zich opnieuw stellen en het begeleidingswerk verderzetten.