Professionals

Vind snel de juiste info

Verwijzers

De Spiegel heeft een ontwenningsprogramma en een therapeutische gemeenschap in Kessel-Lo en biedt daarnaast ook ambulante drugszorg aan in Asse, Dilbeek en Halle. Indien je een cliënt wil doorverwijzen naar De Spiegel of je wil meer informatie, kan je telefonisch contact opnemen met de residentiële afdelingen of met de ambulante drugszorg.

Tegenindicaties voor een residentiële opname

  • Zich onvoldoende in het Nederlands kunnen uitdrukken aangezien de meeste therapieën in groep gebeuren. 
  • Mensen met een psychotische stoornis die niet middelengebonden is
  • Ernstige verstandelijke beperking
  • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die het samenleven in groep erg moeilijk maken voor de persoon zelf of voor de groep:
    • Zeer ernstige antisociale trekken: sterk verminderd waardenbesef en afwezigheid van empathie
    • Een hoge mate van suïcidaliteit – frequente en ernstige crisissen van automutilerend gedrag

Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant

De consultdesk biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die kampen met vragen over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten: 02/425.17.70

Externe dienst: uw cliënt bereiken

Je bent een advocaat, een justitieassistent of werkzaam bij het OCMW en je wenst contact op te nemen met jouw cliënt die opgenomen is in het ontwenningsprogramma of de therapeutische gemeenschap, dan kunnen we je het snelst verder helpen door telefonisch contact op te nemen met de afdeling of een mail te sturen een medewerker van de afdeling (zie medewerkers onderaan deze pagina).

Inge Temmerman

Inge Temmerman

Algemeen directeur
inge.temmerman@despiegel.org

Elena De Feyter

Elena De Feyter

Afdelingshoofd ambulante werking
elena.defeyter@despiegel.org

Nico Van Calster

Nico Van Calster

Afdelingshoofd Ontwenningsprogramma
nico.vancalster@despiegel.org

Johan Buttiens

Johan Buttiens

Afdelingshoofd Therapeutische Gemeenschap
johan.buttiens@despiegel.org

Koen Adolf

Koen Adolf

Zakelijk directeur
koen.adolf@despiegel.org

Nico Van Calster

Nico Van Calster

Afdelingshoofd Ontwenningsprogramma
nico.vancalster@despiegel.org

Ellen Vanoverstijns

Ellen Vanoverstijns

Intake & sociale administratie
ellen.vanoverstijns@despiegel.org

Nele Bluekens

Nele Bluekens

Intake & sociale administratie
nele.bluekens@despiegel.org

Johan Buttiens

Johan Buttiens

Afdelingshoofd Therapeutische Gemeenschap
johan.buttiens@despiegel.org

Sofie Roels

Sofie Roels

Intake & sociale administratie
sofie.roels@despiegel.org

Katrien Verbelen

Katrien Verbelen

Intake & sociale administratie
katrien.verbelen@despiegel.org

Elena De Feyter

Elena De Feyter

Afdelingshoofd ambulante werking
elena.defeyter@despiegel.org

Scholen/stages

Bij De Spiegel staan we stevig met onze beide voeten in de praktijk, zonder dat we theorie uit het oog verliezen.

Als je beroep wenst te doen op onze expertise, bv. het geven van een gastcollege, aarzel dan niet om één van onze diensthoofden te contacteren hiervoor.

Ben je op zoek naar een stageplaats? Je volgt een opleiding binnen het domein van de menswetenschappen? Misschien is De Spiegel dan wel een geschikte stageplaats voor jou! Voor meer informatie kan je, je wenden tot de afdelingshoofden van de verschillende afdelingen (zie contactgegevens directie onderaan deze pagina).