Ik heb hulp nodig

Ontdek wat er mogelijk is

We kunnen je het efficiëntst helpen als je telefonisch contact opneemt. Via een kort verkennend gesprek krijgen we inzicht in je hulpvraag en verstrekken we eerste informatie met het oog op een concrete hulpverlening! 

Maak je keuze voor welke hulp je zoekt

Waarvoor kan je terecht in De Spiegel?

Ben je verslaafd aan drugs? Dan kan De Spiegel jou misschien helpen. De Spiegel heeft twee opnameafdelingen in Kessel-Lo bij Leuven: een ontwenningsprogramma en een behandelafdeling, meer bepaald een therapeutische gemeenschap. Daarnaast biedt De Spiegel ook ambulante drugszorg aan, je kan op gesprek komen in Asse, Dilbeek of Halle.

Ben ik verslaafd aan drugs?

Wil je een idee krijgen hoe problematisch je druggebruik is?

Je kan zelftests vinden op www.drughulp.be

Ik ben niet verslaafd maar heb wel psychische hulp nodig

Je hebt psychische problemen maar je hebt geen problemen met illegale drugs, en je wil weten waar je overal hulp kan vinden, surf dan naar: www.psychewijzer.be

Je bent verslaafd, hebt hulp nodig en je bent ook MAMA of PAPA?

Wens je graag een opname samen met je jonge kind(eren) (tot ongeveer 6 jaar?). Dat kan in het ontwenningsprogramma van ADIC voor druggebruikende ouders en hun kinderen. Voor meer informatie: http://www.adicvzw.be/OP-Ouders-en-kinderen-1p14.php

Hoe een behandeling opstarten?

We kunnen je het efficiëntst helpen als je telefonisch contact opneemt. Via een kort verkennend gesprek krijgen we zicht op jouw hulpvraag en verstrekken we je de eerste informatie met het oog op een mogelijke opstart van behandeling. Voor een opname kan je bellen naar 016/46.10.18 op maandag en dinsdag tussen 13h en 16h30, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9h30 en 12h30. Voor een ambulante begeleiding kan je bellen naar 02/453.22.42 van maandag tot en met woensdag tussen 8h45 en 16h45 en donderdag en vrijdag tussen 8h45 en 15h45. Je kan ook een mail sturen naar ambulante.drugszorg@despiegel.org

Hoeveel kost een behandeling?

We zijn een revalidatiecentrum erkend door de mutualiteit. Je betaalt enkel het remgeld opnamedag of per dag dat je ons ambulant centrum voor gespreksbegeleiding consulteert. Voor meer details en eventueel bijkomende kosten verwijzen we naar de pagina's van de verschillende werkingen: ambulante drugszorg, ontwenningsprogramma en de therapeutische gemeenschap.

Meer informatie

Wil je snel meer weten over drugs en druggebruik?

Check de info op www.druglijn.be