Vragen? Klachten?

Vragen? Klachten? Ken je de ombudspersoon al?

Iedereen in De Spiegel probeert je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat je een vraag, probleem of klacht hebt. Je kan en mag dan zeker een medewerker van De Spiegel daarover aanspreken. 

Vind je het moeilijk om zelf naar een medewerker toe te gaan om een oplossing te zoeken, dan kan je ook een gesprek vragen met de afdelingsverantwoordelijke of de algemeen directeur. Of je kan contact opnemen met de ombudspersoon. Deze bemiddelaar is geen personeelslid van De Spiegel en heeft dus een onafhankelijke positie. 

De ombudspersoon zal altijd naar je luisteren, je vragen ernstig nemen en samen met jou zoeken naar de best mogelijke oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijke en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder je toestemming verdere stappen ondernemen. 

Een gesprek met de ombudspersoon is gratis!

Hoe kan je de externe ombudspersoon bereiken?

De ombudsvrouw voor het ontwenningsprogramma en de therapeutische gemeenschap is: Kris Bruyninckx: kris.bruyninckx@oogg.be

De ombudsvrouw voor de ambulante werking is: Sofie Perquy: sofie.perquy@oogg.be

Meer informatie vind je op: https://oogg.be/

Je bent familie en je hebt nood aan een gesprek met iemand van buiten De Spiegel?

De Spiegel probeert de familie zo goed mogelijk te betrekken in de behandeling (mits toestemming van je familielid). Toch kan het zijn dat je verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat je een vraag, probleem of klacht hebt. Je kan en mag dan zeker een medewerker van De Spiegel daarover aanspreken. Vind je het moeilijk om zelf naar een medewerker toe te gaan om een oplossing te zoeken, dan kan je ook een gesprek vragen met de afdelingsverantwoordelijke of de algemeen directeur. 

Praat je liever eens met iemand van buiten De Spiegel? Dat kan met de vertrouwenspersoon van het Familieplatform:

Als familievertrouwenspersoon wil ik het verschil maken. Door te luisteren. Door samen te zoeken naar jouw plek van betekenis. Door even de brug te maken tussen jou, als familie, en de zorg(verleners).

Want samen geraak je zoveel verder dan alleen.

https://familieplatform.be/familievertrouwenspe/kennismaking-met-de-familievertrouwenspersoon/