Interessante literatuur

Interessante literatuur

BOEK: "Het gekaapte brein, verslavingsgedrag beter begrijpen"

Paul Van Deun, klinisch psycholoog en oprichter van De Spiegel vzw, schreef een toegankelijk boek voor het brede publiek over verslaving. Het verscheen in 2018 en is eind 2022 toe aan zijn 4de druk. Een aanrader!! 

Jongeren, ouders en drugs

In dit boek worden begrippen als experimenteel en problematisch druggebruik concreet omschreven en worden aan ouders en opvoeders handvaten aangereikt om met jonge druggebruikers aan de slag te gaan. Tussen machteloos toekijken en krampachtig verbieden en bestraffen ligt de weg van communicatie, dialoog en doelgericht handelen.

Auteur: Helga De Ridder, master in de klinische psychologie en werkzaam in de ambulante werking van De Spiegel. Uitgegeven bij Garant, 2001

Verslavingszorg: Expertise versus Attitude?

Wat werkt er in de ontmoeting met verslaafden? Is het onze expertise in het mechanisme van een verslaving? Of misschien bestaat onze expertise uit het hanteren van een welbepaalde attitude?

In november 2017 organiseerden we een studiedag naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van de ambulante werking van De Spiegel. Dit vormde de aanleiding voor een publicatie die je hier kan downloaden.

Onder redactie van de werkgroep: Sarah De Coninck, Elena De Feyter, Vic Everaert, Helga De Ridder, Hilde Vandevorst

Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen

Over het boek: Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen zijn twee problemen die op zich al voor heel wat moeilijkheden zorgen. Geregeld komen ze samen voor. Dit boek doorbreekt het therapeutisch pessimisme dat vaak te horen valt. Zonder naïef te zijn wil het bijdragen aan meer begrip, meer hoop en realistische verwachtingen in het denken over en behandelen van deze moeilijke problematiek.

Auteur: Peter De Bruyn, dokter en master in de klinische psychologie.

Verslaving: van instrumenteel naar impulsief en automatisch gedrag

Dit artikel wil een brug slaan tussen de bevindingen uit recent neurobiologisch onderzoek en de klinische praktijk bij de behandeling van alcohol-, drugs- of tabaksverslaving.

Verschenen in tijdschrift voor klinische psychologie door Paul Van Deun, 2017