IRIS: Gender-sensitieve zorg

Aandacht voor de specifieke noden van vrouwen in opname

IRIS: Gender-sensitieve zorg

Vrouwen vormen een minderheidsgroep binnen de gespecialiseerde drughulpverlening. IRIS, onze vrouwenwerking, is ontstaan vanuit de overtuiging dat vrouwen voor hun drugprobleem een behandeling op maat moeten krijgen die rekening houdt met hun specifieke vrouwelijke noden. Onze vrouwenwerking wil ervoor zorgen dat vrouwen, binnen een gemengde leefgroepwerking waar mannen de meerderheid vormen, zich voldoende ondersteund voelen met aandacht voor specifiek vrouwelijke noden en thema's.

Binnen onze residentiële programma’s proberen we een aanbod te verzorgen dat inspeelt op specifieke vrouwelijke noden:

  • De zorg voor  de kinderen is vaak een drempel tot opname. Tijdens de intake gaan we, indien nodig, samen op zoek naar een mogelijke oplossing. We trachten de moederrol te bestendigen via oudergroepen, extra bezoek en telefoons, schoolbezoeken.
  • Vrouwen hechten veel belang aan affectieve relaties. Daarom helpen we het contact met kinderen, partner, familie, vrienden en/of verwijzers te faciliteren.
  • Vanuit de minderheidspositie van vrouwen binnen de residentiële drughulpverlening hechten we veel belang aan het contact met vrouwelijke steunfiguren (bv. vriendinnen).
  • Genderspecifieke thema’s (relaties, seksualiteit, voeding, zelfzorg,…) worden bespreekbaar gemaakt in  de vrouwengroep.
  • Omdat vrouwen gemakkelijk ten dienste staan van anderen, voorzien wij aparte tijd en ruimte om met zichzelf en hun eigen noden bezig te zijn.
  • Trauma’s kunnen aan bod komen in individuele therapie
  • Vrouwen hebben veel deugd aan contact met vrouwelijke lotgenoten. Daarom organiseren we wekelijks een avondactiviteit voor de vrouwen van beide afdeligen en specifiek voor de vrouwen in de therapeutische gemeenschap, is er maandelijks een bijeenkomst met een 20-tal vrouwen uit 3 andere therapeutische gemeenschappen in Vlaanderen waar genderspecifieke thema’s en activiteiten aan bod komen.
  • De infrastructuur is aangepast zodat iedereen voldoende privacy heeft.