Verwijzers

De Spiegel heeft een ontwenningsprogramma en een therapeutische gemeenschap in Kessel-Lo en biedt daarnaast ook ambulante drugszorg aan in Asse, Dilbeek en Halle. Indien je een cliënt wil doorverwijzen naar De Spiegel of je wil meer informatie, kan je telefonisch contact opnemen met de residentiële afdelingen of met de ambulante drugszorg.

Tegenindicaties voor een residentiële opname
  • Zich onvoldoende in het Nederlands kunnen uitdrukken aangezien de meeste therapieën in groep gebeuren. 
  • Mensen met een psychotische stoornis die niet middelengebonden is
  • Ernstige verstandelijke beperking
  • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die het samenleven in groep erg moeilijk maken voor de persoon zelf of voor de groep:
    • Zeer ernstige antisociale trekken: sterk verminderd waardenbesef en afwezigheid van empathie
    • Een hoge mate van suïcidaliteit – frequente en ernstige crisissen van automutilerend gedrag
Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant

De consultdesk biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die kampen met vragen over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten: www.consultdeskggz.be

 

Scholen/stages

Bij De Spiegel staan we stevig met onze beide voeten in de praktijk, zonder dat we theorie uit het oog verliezen.

Als je beroep wenst te doen op onze expertise, bv. het geven van een gastcollege, aarzel dan niet om één van onze diensthoofden te contacteren hiervoor.

Ben je op zoek naar een stageplaats? Je volgt een opleiding binnen het domein van de menswetenschappen? Misschien is De Spiegel dan wel een geschikte stageplaats voor jou! Voor meer informatie kan je, je wenden tot de afdelingshoofden van de verschillende afdelingen (zie contactgegevens directie onderaan deze pagina).

Externe dienst: uw cliënt bereiken

Je bent een advocaat, een justitieassistent of werkzaam bij het OCMW en je wenst contact op te nemen met jouw cliënt die opgenomen is in het ontwenningsprogramma of de therapeutische gemeenschap, dan kunnen we je het snelst verder helpen door telefonisch contact op te nemen met de afdeling of een mail te sturen een medewerker van de afdeling (zie medewerkers onderaan deze pagina).  

Medewerkers

Elena De Feyter
Afdelingshoofd ambulante werking
Elena.DeFeyterdespiegelorg

Nico Van Calster
Afdelingshoofd Ontwenningsprogramma
nico.vancalsterdespiegelorg

Johan Buttiens
Afdelingshoofd Therapeutische Gemeenschap
johan.buttiensdespiegelorg

Koen Adolf
Zakelijk directeur
Koen.Adolf@despiegel.org

 

Nico Van Calster
Afdelingshoofd Ontwenningsprogramma
nico.vancalsterdespiegelorg

Ellen Vanoverstijns
Intake & sociale administratie
ellen.vanoverstijnsdespiegelorg

Nele Bluekens
Intake & sociale administratie
nele.bluekens@despiegel.org

Johan Buttiens
Afdelingshoofd Therapeutische Gemeenschap
johan.buttiensdespiegelorg

Sofie Roels
Intake & sociale administratie
Sofie.Roels@despiegel.org

Katrien Verbelen
Intake & sociale administratie
katrien.verbelendespiegelorg

Elena De Feyter
Afdelingshoofd ambulante werking
Elena.DeFeyterdespiegelorg