Skip navigation

Ambulante drugszorg te Asse, Dilbeek en Halle

De ambulante werkingen van De Spiegel bieden hulp aan iedereen die moeilijkheden ervaart door het gebruik van illegale drugs (cannabis, amfetamines, GHB, cocaïne, heroïne, ...) en/of medicatie (benzodiazepines, slaapmiddelen, pijnstillers, ...) .

In onze ambulante centra te Asse, Dilbeek en Halle kan je regelmatig en op regelmatige en vrijwillige basis langskomen voor hulp, raad en begeleiding. We werken op afspraak. Je komt overdag of 's avonds langs en consulteert er een maatschappelijk werker, psycholoog, arts of psychiater.

Wij proberen steeds om samen met de cliënt uit te zoeken welke hulp de beste optie vormt om verandering mogelijk te maken. Wij zullen ons zorgaanbod dan ook steeds afstemmen op de specifieke problemen die zich stellen.

Ook het netwerk (ouders, partner, familie, ...), dat op zoek is naar ondersteuning of informatie, kan zich met zijn/haar vragen tot ons richten.

 

Wij bereiken hoofdzakelijk mensen uit Vlaams-Brabant  en Zuid-Oost-Vlaanderen (regio Aalst-Dendermonde). Belangrijk is dat het centrum in Asse, Halle of Dilbeek makkelijk bereikbaar is voor jou.

 

Wij zijn een ambulant revalidatiecentrum erkend door de mutualiteit. Je betaalt enkel het remgeld dat zowel voor een gesprek bij een begeleider als voor een consult bij onze arts of psychiater € 1,95 bedraagt.

Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden vrijgesteld van dit remgeld.

Meer informatie over het Aanbod per antenne/deelwerking:

  • In het centrum te Asse bestaat het team uit psychologen, psychosociaal begeleiders, een maatschappelijk assistent, 2 verslavingsartsen, een verpleegkundige en een assistent-psychiater.
  • In de antenne te Halle  en Dilbeek bestaat het team uit psychologen, psychosociaal begeleiders, een maatschappelijk assistent en een verslavingsarts. Deze teams werken nauw samen met het centrum te Asse.

Substitutietherapie is mogelijk in onze vestiging te Asse, Dilbeek en Halle. 

Meer informatie over het cocaïneproject en spuitenruil vind je bij de specifieke werkingen.

Aanmelden

Asse - Halle - Dilbeek

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur telefonisch, op het nummer 02 453 22 42.

Je zal doorverbonden worden met één van onze begeleiders die je zo snel mogelijk een afspraak zal regelen. 

De begeleidingsgesprekken en consultaties vinden telkens plaats tussen 09:00 en 21:00.

Je kan ons ook als familielid of hulpverlener contacteren, wanneer je op zoek bent naar informatie en hulp bij een doorverwijzing. 

Veel gestelde vragen

Ook jongeren zijn welkom bij De Spiegel. Er geldt geen leeftijdsbeperking binnen ons centrum. Bij het eerste contact wordt ingeschat of een begeleiding bij ons aangewezen en mogelijk is. Soms zullen we proberen door te verwijzen naar een specifiekere jongerenwerking, bijvoorbeeld in samenwerking met de jongerenwerkingen van de CGG's.

Mensen die doorverwezen worden vanuit justitie (bv. binnen het kader van een Vrijheid Onder Voorwaarden (VOV), een Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (VI) of omdat men probatiemaatregelen opgelegd heeft gekregen, zijn net als andere (ex-) druggebruikers welkom binnen onze werking.

De Spiegel werkt steeds binnen het kader van het beroepsgeheim, wat impliceert dat er nooit vertrouwelijke informatie doorgegeven wordt aan de justitiële dienst die doorverwijst. Attesten van aanwezigheid kunnen steeds door de cliënt opgevraagd worden. Indien de cliënt dit wenst, kan er een overleg met bijvoorbeeld de justitieassistent gepland worden, maar enkel en alleen in aanwezigheid van de drie partijen: cliënt, justitieassistent en de begeleider van De Spiegel.

De duur van een begeleiding wordt zeer individueel bepaald en is afhankelijk van de vraag en de situatie van de cliënt. Sommige begeleidingen duren 3 maanden, anderen dan weer 3 jaar.

Kort samengevat kunnen we stellen dat iemand op gesprek of consultatie kan komen zolang de problemen zich op één of ander vlak stellen en de cliënt en begeleider het nodig achten om hier verder aan te werken.

De begeleiding kan op elk moment stopgezet worden, bij voorkeur in overleg met de begeleider. Dikwijls merken we dat mensen, ook al stoppen ze de begeleiding met de beste intenties, op een later moment - wanneer er nieuwe problemen opgedoken zijn - terugkomen.  In de meeste gevallen zullen we dan bekijken welke problemen zich opnieuw stellen en het begeleidingswerk verderzetten.