Therapeutische gemeenschap

Op naar een sterker zelfstandig leven

Hoe gaan we te werk?

Intakeprocedure

De meeste bewoners in de TG stromen door vanuit een ontwenningsprogramma (OP). Dat betekent dat je ondertussen minstens 6 weken clean bent, dat je het advies gekregen hebt voor een vervolgbehandeling in de TG en dat je zelf ook die keuze maakt.

Vooraleer je wordt opgenomen, doorloop je een korte intake-procedure. Je krijgt o.a. een rondleiding door een bewoner, zodat je al eens kan proeven van het leven in de TG. Daarnaast heb je een intakegesprek met een staflid hebben met als bedoeling je overgang van het ene naar het andere programma zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Indien je dit wenst, kan je familie en/of partner betrokken worden bij deze intake-procedure.

Gedetineerden kunnen zich eveneens aanmelden voor een opname in de TG. Zij richten hun vraag in eerste instantie tot TANDEM of tot de PSD, het CGG of de dienst JWW.

De opname

Je komt terecht in een groep van zo’n 15 lotgenoten in een veilige, cleane omgeving. Hier ligt de focus op het functioneren in groep en op zelfhulp. Je leert verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf, maar ook voor anderen door middel van confrontatie met je gedrag, gevoelens en gedachten. Zo help je elkaar om clean te blijven en je levensstijl te veranderen. Het samenleven in groep en de therapiemomenten geven je voortdurend nieuwe inzichten over je mogelijkheden, maar ook je beperkingen. Gaandeweg werken we binnen een vaste structuur aan je zelfvertrouwen en aan de vaardigheden en attitudes die je in staat stellen om op termijn terug zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. De leefgroepfase duurt een 9-tal maanden, opgedeeld in 3 modules van telkens zo’n 3-tal maanden.

MODULES 1 TOT 3 – Leefgroep (9 maanden)

Samen met de medebewoners sta je in voor de organisatie van de gemeenschap: koken, poetsen, tuinieren, klussen, het regelen van de gemeenschappelijke en de eigen vrije tijd,… Deze vaardigheden geven je een duidelijk beeld van je mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast zetten we in op een gezond leven: wekelijkse sportmomenten, duidelijke dagstructuur, gezonde voeding op tafel, vaste rookmomenten,… Je leert nieuwe routines aan en krijgt zicht op je eigen (on)gezonde gewoontes.

In de eerste module krijg je de nodige tijd om te wennen aan de nieuwe regels en afspraken en om kennis te maken met je medebewoners. De focus ligt op je gedrag. Je verslaving heeft ervoor gezorgd dat je een eigen verslavingsgedrag en verslavingsgedachten hebt ontwikkeld. Wanneer je medebewoners je hiermee zullen confronteren, krijg je inzicht waarom je je zo gedraagt. Je krijgt de kans om te oefenen met verschillende therapeutische werkmiddelen om het anders aan te pakken, op een meer constructieve manier.

In de tweede module krijg je een grotere verantwoordelijkheid in de groep: je krijgt de kans om een werkploeg te leiden, je wordt ‘peter’ of ‘meter’ van een nieuwe bewoner … Je kan, begeleid door een medebewoner, op zoek gaan naar een hobby en twee maal per maand mag je een weekenddag naar buiten gaan (om een uitstap te doen of om de familie te bezoeken). In de individuele of groepspsychotherapie ga je aan de slag met de problemen, die aan je verslaving ten grondslag liggen. Je leert omgaan met (on)aangename gedachten en gevoelens en je gaat op zoek naar andere manieren om hiermee om te gaan i.p.v. te vluchten in gebruik.

In de derde en laatste module van de leefgroep wordt van je verwacht dat je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de groep kan nemen. Je gaat alleen naar buiten. Je bereidt je voor op een overstap naar het re-integratiehuis, het zogenaamde tussenhuis.

MODULE 4 – Tussenhuis (6 maanden)

Na een succesvol verblijf in de leefgroep van de therapeutische gemeenschap kan je doorstromen naar module 4, de tussenhuisfase. Je komt terecht in een huis, gelegen in een naburig dorp, waar je met maximum 6 medebewoners zal samenleven.

Er is minder begeleiding dan in de leefgroep. Het is dan ook de bedoeling dat je zelf meer verantwoordelijkheid neemt.

In deze fase ligt de klemtoon op je re-integratie in de maatschappij. 

  • Dagbesteding: Je start met vrijwilligerswerk en gaat vervolgens op zoek naar een passende opleiding of werk.
  • Vrijetijdsbesteding: Je zet je hobby verder en probeert nieuwe activiteiten uit. Je zoekt uit hoe je je weekends zinvol kan doorbrengen.
  • Clean sociaal netwerk: Je onderhoudt je contacten met familie en steunfiguren. Je leert nieuwe mensen kennen via werk of hobby of andere kanalen.
  • Terugvalpreventie: Je hebt zicht op je risicosituaties en leert er op een andere manier mee omgaan.
  • Zelfzorg: Na zoveel maanden therapie ken je jezelf beter en weet je ‘hoe je best voor jezelf zorgt’. 
  • Inkomen en sociale administratie: Je houdt je papieren op orde en je bent bewust bezig met je inkomen (vervangingsinkomen of inkomen uit betaalde arbeid; budgetplan in functie van de hoogte van je inkomen).
  • Huisvesting: In de laatste fase van het tussenhuis ga je op zoek naar een woning. 

MODULE 5 – Nazorg (6 maanden)

Na het residentieel programma kan je wekelijks voor ambulante nazorg terecht bij een therapeut in De Spiegel.

Daarnaast kan je maandelijks vrijblijvend deelnemen aan de herstelgroep. Dit is een groep waar ex-bewoners samenkomen, onder begeleiding van een therapeut. In deze groep is er plaats en ruimte om ervaringen te delen met elkaar.

Substitiemedicatie in de therapeutische gemeenschap?

De therapeutische gemeenschap is een drugvrij behandelprogramma. Dit betekent dat elke bewoner zich engageert om geen drugs, alcohol of niet voorgeschreven medicatie te gebruiken tijdens het programma.

Medicatie, indien ze voorgeschreven werd door of in samenspraak met een van onze artsen, kan natuurlijk wel. Zo ook substitutiemedicatie. Voor sommige bewoners is het aangewezen dat ze hun substitutietherapie verder zetten tijdens hun behandeling in de therapeutische gemeenschap. De bewoner neemt deze beslissing in overleg met de huisarts van De Spiegel.