Ontwenningsprogramma

Lichamelijk ontwennen en jezelf weer leren kennen

Hoe gaan we te werk?

Het programma is opgebouwd uit drie stappen. Binnen deze stappen krijg je een aantal opdrachten die je tot een goed einde tracht te brengen. In het stappenplan kan je zien wat we bij elke stap van je verwachten. Een opname duurt 6 weken.

De opname

Voor de opname heb je een gesprek met iemand van het team. Tijdens dit gesprek peilen we naar je motivatie en maken we een aantal praktische afspraken. Om een veilige en cleane omgeving te kunnen garanderen, neem je een douche in aanwezigheid van een staflid. Hierna verblijf je een tijdje in een aparte ruimte. Dit is een plaats waar je tot rust kan komen. Er is een slaapgedeelte, maar ook een plaats waar je kan lezen of muziek kan beluisteren. Je krijgt een schriftelijke opdracht als een eerste kennismaking met het programma. Wanneer je fysiek voldoende sterk bent en je de opdracht hebt afgewerkt, stel je jezelf voor aan de bewonersgroep.

Eerste stap

In de eerste stap zal het accent eerder liggen op het ontwennen. Naast het stoppen met druggebruik krijg je in deze stap de tijd om het programma en je medebewoners te leren kennen. Je krijgt een peter of meter (die ook een bewoner is), die je wegwijs maakt en steunt bij de opdrachten tijdens deze eerste fase. Deze stap duurt gemiddeld een week.

Tweede stap

De tweede stap duurt het langst. Vanaf dit ogenblik krijg je meer verantwoordelijkheid binnen de leefgroep. Niet alleen in het uitvoeren en opnemen van taken, maar ook in het zorg dragen voor anderen en voor jezelf. Op deze manier leer je, jezelf ‘opnieuw’ kennen. Het is voor velen een lange tijd geleden dat ze nog volledig clean zijn geweest. Je leert omgaan met druk en je eigen frustraties, je leert opnieuw naar jezelf kijken door het samenleven in groep. Via de opdrachten in deze fase moet je meer en meer stilstaan bij wie je bent en bij gebeurtenissen uit je verleden. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op wat er buiten misloopt en welke hulp je na dit programma mogelijk nodig hebt.

Derde stap

Tijdens de derde stap ligt de focus vooral op het afronden van je verblijf. Je hebt nagedacht over je druggebruik en je hebt een keuze gemaakt voor de nabije toekomst. Het programma verlaten betekent ook dat je afscheid neemt van je medebewoners. Deze stap duurt ongeveer een week.

Samenleven in groep

De nadruk van het ontwenningsprogramma ligt op het samenleven in groep. Samenleven met anderen kan niet zonder duidelijke regels en een goede taakverdeling. Hoe langer je in het programma bent, hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt. Zo zal je bijvoorbeeld in het begin van het programma helpen in de keuken. Na verloop van tijd zal je meer leiding krijgen in het organiseren van de taken in de keuken. Hierbij wordt er rekening gehouden met ieders mogelijkheden en talenten. Ook in het zorg dragen voor elkaar krijg je meer en meer een voorbeeldfunctie.

Om het samenleven aangenaam en veilig te laten verlopen zijn regels een noodzaak. We maken een onderscheid tussen basisregels en leefregels. Er zijn 4 basisregels:

 1. geen gebruik in huis;
 2. geen sexuele contacten of relaties;
 3. geen agressie of dreigen met geweld tegen jezelf, een ander of op materiaal;
 4. niet systematisch het programma ondermijnen of boycotten.

Deze regels zijn er om een veilig klimaat te creëren. Bij het overtreden van deze regels kan je een sanctie krijgen of geschorst worden voor een bepaalde periode. De duur van de sanctie of schorsing hangt samen met de ernst van de overtreding.

Daarnaast zijn er de leefregels. Die bevorderen het samenleven. Deze worden tijdens je opname duidelijk.

Elke bewoner heeft zijn specifieke taak en verantwoordelijkheid binnen de leefgroep. Dit betekent dat de ene bewoner meer en/of andere verantwoordelijkheden heeft dan de andere. Deze structuur wordt regelmatig aangepast zodat iedereen kan experimenteren met leiding nemen, gezag aanvaarden, nieuwe bewoners wegwijs maken, ...

Dagprogramma

Het dagprogramma is goed gevuld. Er wordt verwacht dat je aan alle activiteiten deelneemt. In de voormiddag zijn er vooral groepsgesprekken, aansluitend gevolgd door werkmomenten (onderhoud van de leefruimtes en voorbereiden van de maaltijd). Activiteiten in de namiddag variëren: individuele werktijd, seminaries, het voorbereiden van de weekendactiviteiten, ... Dagelijks wordt er in de late namiddag gesport.

De staf is altijd aanwezig om de activiteiten te begeleiden. Als je het moeilijk hebt, kan je altijd op hen een beroep doen voor een gesprek.

Hoe ziet een weekdag eruit

 • 07.20 u: opstaan, tijd voor persoonlijke hygiëne en ontbijt
 • 08.40 u: start van de dag met een ochtendbijeenkomst
 • 09.30 u: groepstherapie
 • 11.00 u: huishoudelijk werk en koken
 • 12.40 u: middagmaal
 • 14.00 u: gevarieerd aanbod: informatieve sessies, planning van de weekendactiviteiten
  of ruimte voor individuele werktijd
 • 16.00 u: sport
 • 18.20 u: avondmaaltijd
 • 20.15 u: avondpraatje, waarin iedereen zijn dag overloopt, daarna vrije tijd
 • 23.00 u: slapen

Doorheen de dag zijn er meerdere pauzemomenten voorzien.

En het weekend?

In het weekend is er meer ruimte voor vrije tijd en ontspanningsactiviteiten die door de bewonersgroep worden gepland. Ook activiteiten zoals een namiddag bowlen of zwemmen zijn mogelijk. Er zijn uiteraard wel budgettaire beperkingen. Net zoals tijdens de week, gebeurt ook tijdens het weekend alles met de hele bewonersgroep samen.