Skip navigation

Hoe gaan we te werk?

Intakeprocedure

Vooraleer je wordt opgenomen in de therapeutische gemeenschap, doorloop je een intake-procedure. Deze omvat een 3-tal gesprekken. We bespreken je hulpvraag en je motivatie en je krijgt uitleg over het programma. Je krijgt een rondleiding door een bewoner zodat je ziet hoe het leven van elke dag eraan toe gaat.

Indien je dit wenst, kan je familie en/of partner betrokken worden bij deze intakeprocedure.

De opname

Je komt terecht in een groep van lotgenoten. Hier ligt de focus op het functioneren in een groep en op zelfhulp. Dit gebeurt uiteraard onder toezicht en met de hulp van de therapeuten. Je leert verantwoordelijk opnemen voor jezelf, maar ook voor anderen. Gaandeweg werken we binnen een vaste structuur aan je zelfvertrouwen en aan de vaardigheden die je in staat stellen om op termijn zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. 

De behandeling in de Therapeutische Gemeenschap verloopt gefaseerd in 5 modules: 

MODULES 1 TOT 3 – Leefgroep (9 maanden)

In deze fase zijn het veelal de bewoners zelf die elkaar helpen, opleiden, begeleiden, motiveren én bijsturen. Daarnaast staan therapeutische groepssessies en individuele gesprekken met de therapeuten en medische staf vast op het agenda.

Gedurende 9 maanden leef je samen met een 15-tal medebewoners. Samen met hen sta je in voor de organisatie van de gemeenschap: koken, poetsen, het regelen van de gemeenschappelijke en de eigen vrije tijd. Je leert onder meer tuinieren, uitvoeren van technische klusjes, verstandig omspringen met geld… vaardigheden die je later erg van pas zullen komen.

Daarnaast word je begeleid in het behandelen van eventuele gerechtelijke dossiers, schulden- en budgetbeheer.

Werken aan een gezonde geest is ook werken aan een gezond lichaam. Er zijn dus vele mogelijkheden voorzien om individueel of in groep te sporten. Tweemaal per week wordt er gejogd en éénmaal per week wordt er gesport in de sporthal. De Spiegel organiseert ieder jaar Loop Zonder Dope, een loopevenement dat de drugproblematiek en de mogelijkheden om er iets aan te doen onder de aandacht brengt.

Waar je tijdens de eerste module vooral begeleid wordt door je groepsgenoten, zo help je in de loop van module 2 als meter of peter nieuwe bewoners in de eerste fase van hun traject. In module 3 krijg je steeds meer verantwoordelijkheden, en krijg je de kans om via bijvoorbeeld een hobby of sport terug in contact te komen met (cleane) mensen buiten de leefgroep.

MODULE 4 – Tussenhuis (6 maanden)

Als je het verblijf in de leefgroep succesvol hebt doorlopen, kan je voor de volgende fase terecht in een huis in een naburig dorp waar je met een 5-tal samenleeft. Hier ligt de klemtoon op werkelijke re-integratie: dagbesteding (studie, opleiding, werk…), vrijetijdsbesteding, cleane vriendenkring, terugvalpreventie, huisvesting, ... de stap naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij wordt hier heel concreet!

MODULE 5 – Nazorg (6 maanden)

In deze fase van het programma kom je wekelijks bij ons langs voor een individueel en/of groepsgesprek waar je psychosociale en/of psychotherapeutische ondersteuning krijgt.

Substitiemedicatie in de therapeutische gemeenschap?

De therapeutische gemeenschap is een drugvrij behandelprogramma. Dit betekent dat elke bewoner zich engageert om geen drugs, alcohol of niet voorgeschreven medicatie te gebruiken tijdens het programma.

Medicatie, indien ze voorgeschreven werd door of in samenspraak met een van onze artsen, kan natuurlijk wel. Zo ook substitutiemedicatie. Voor sommige bewoners is het aangewezen dat ze hun substitutietherapie verder zetten tijdens hun behandeling in de therapeutische gemeenschap. De bewoner neemt deze beslissing in overleg met de huisarts van De Spiegel.