Nieuws

De recentste updates van onze werking

05-07-2024    vacature

Arts M/V/X , Vaste indiensttreding voor maximaal 5,5u per week , Tewerkstelling in vestiging DILBEEK (Welzijnscampus Nieuwenbos).

Algemene omschrijving

Wij zoeken een geëngageerde arts met affiniteit voor ambulante verslavingszorg (hoofdzakelijk illegale drugs en medicatie). Een multidisciplinair team (artsen, psychologen, psychosociaal begeleiders, maatschappelijk werker, ...) staat in voor behandeling en begeleiding van het cliënteel op individuele basis. Samen met een collega (verslavings-) arts, een psychiater en een verpleegkundige vertegenwoordigt de arts de medische equipe van het ambulante centrum. De arts intervenieert ten aanzien van het verslavingsprobleem en de algemene gezondheidstoestand. Qua medische besluitvorming handelt hij/ zij zelfstandig, echter rekening houden met de emancipatorische en persoonsgerichte visie van het centrum.

Specifieke taakomschrijving

 • Medische diagnostiek.
 • Een gezond evenwicht tussen zelfstandigheid en teamwerk kunnen bewaren.
 • Kunnen opstarten en uitvoeren van een substitutiebehandeling voor opiatenafhankelijkheid.
 • Aandacht voor gerelateerde medische domeinen: slaaphygiëne, voeding HIV en Hepatitis-besmetting, preventie SOA's,...
 • Interesse in het werken met een sociaal en psychisch kwetsbare patiëntenpopulatie.
 • Bereidheid om op langere termijn een werkrelatie met de patiënt uit te bouwen
 • Besluitvaardigheid.

Profiel

 • DIPLOMA: master in de Geneeskunde - specialisatie huisartsgeneeskunde ( bij voorkeur).
 • TALENKENNIS: Nederlands (zeer goed) en Frans (goed)
 • Empatische vaardigheden.
 • Geëngageeerd in het constructief samenwerken met collega's met oog op kwaliteitsvolle hulpverlening.
 • Affiniteit in het werken op maat van de patiënt.
 • Bereid om een avonddienst te presteren tot 20u ( donderdagavond)     

Wij bieden     

 • Mogelijkheid tot opleiding en ervaring binnen een gespecialiseerd kader voor verslavingszorg.
 • Contract op basis van zelfstandigheid - verloning conform het RIZIV-barema van adviserend geneesheer.
 • uurrooster te bespreken, bij voorkeur op dondernamiddag en -avond ( tot 20u).

Hoe kan je solliciteren?

Met een motivatiebrief en CV tav Elena De Feyter:

Elena.Defeyter@despiegel.org

voor meer informatie over de functie kan je mailen naar Elena De Feyter.