Nieuws

De recentste updates van onze werking

29-11-2023    vacature

Klinisch psycholoog- 50% - halle m/v/x

Taakomschrijving:
• Je staat in voor: het ambulant begeleiden van personen met een verslavingsprobleem (en hun context) via klinische gespreksvoering en psychodiagnostische screening; het bieden van zorg op maat met oog op de te bereiken doelstellingen binnen het partnerschap; het goed beheren van dossiers.
• Je rapporteert met respect voor de grenzen van je beroepsgeheim aan zowel de projectcoördinator als aan het afdelingshoofd van De Spiegel;
• Je maakt deel uit van een multidisciplinair kernteam dat bestaat uit medewerkers van de 5 partners; daarnaast behoor je als medewerker ook tot De Spiegel als je moederorganisatie en werkgever.


Profiel:
• Je beschikt over kennis van psychologische interventies, psychodiagnostiek en een analytisch denkvermogen;
• Je kan zelfstandig en autonoom werken met oog voor je eigen persoonlijke draagkracht;
• Je bent teamgericht en maatschappelijk geëngageerd ;
• Ervaring in de verslavingszorg is een meerwaarde.


Wij bieden:
• Een boeiende en leerrijke job binnen de verslavingszorg;
• Een familiale sfeer;
• Verloning volgens de geldende barema’s (PC 330.01; IFIC 16) en bijbehorende premies
• Maatschappelijk relevant werk in een multidisciplinair team;
• Opleidingstraject voor nieuwe medewerkers;
• Fietsvergoeding, woon-werkverplaatsing, betaalde middagpauze, vakantiegeld, eindejaarspremie …;
• Wettelijk verlofstelsel, 11 betaalde feestdagen, betaalde recup, bijkomende verlofdagen (CAO-dagen en anciënniteitsdagen);
• Contract voor onbepaalde duur vanaf 2/01/2024


Solliciteren:
• Sollicitatiebrief met CV vóór 22/12/2023 t.a.v. Elena De Feyter Elena.defeyter@despiegel.org
• De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. Kandidaten die in aanmerking komen voor de eerste ronde worden meteen uitgenodigd op een individueel gesprek. De tweede ronde zal nadien doorgaan op een door de organisatie bepaald tijdstip.

• Adres en plaats van tewerkstelling:
Auguste Demaeghtlaan 32
1500 Halle
02 453 22 42