Nieuws

De recentste updates van onze werking

16-05-2023    nieuwsbericht

Zijn de mensen die in begeleiding gingen of in opname tevreden over de spiegel?

Tevredenheidsbevraging bij de cliënten van De Spiegel

                                                                                Met ondersteuning van VIKZ, voorjaar 2023

Streven naar kwaliteit is een onderdeel van de missie & de visie van De Spiegel. Eind 2022 nam De Spiegel voor de 3de maal deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling GGZ (VPP), een bevraging georganiseerd vanuit het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) waar je als organisatie op kan intekenen. Binnen ons kwaliteitsbeleid staat de “stem” van de mensen die bij ons komen aankloppen voor hulp centraal. De bevraging vanuit het VIKZ geeft ons hiertoe de mogelijkheid en bovendien krijgen we ook een benchmarking mee.

De vorige twee bevragingen leidde niet tot een voldoende aantal ingevulde vragenlijsten voor de ambulante werking van De Spiegel, maar dit jaar konden we rekenen op een goede respons. Er werden in totaal, over alle werkingen heen, 112 vragenlijsten ingevuld: 88 vragenlijsten van ambulante cliënten en 24 vragenlijsten van mensen in opname.

Algemene boordeling en aanbeveling

In de vragenlijst werd onder andere gevraagd een algemene beoordeling te geven en of men het centrum zou aanbevelen bij vrienden of familie. Voor de algemene beoordeling kregen cliënten de vraag: “ Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?” Men kon een cijfer geven van 1 tot 10. Het gemiddelde cijfer voor De Spiegel was 9.07

In 2019, hadden we een gemiddelde van 8,8. We zijn dus een klein beetje gestegen op basis van een grotere groep van data (in 2019 werden er 63 vragenlijsten ingevuld).

Op de vraag of ze De Spiegel zouden aanraden aan familie of vrienden, was er de keuze tussen zeker wel, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk niet, zeker niet.

Voor 2022 geeft dit volgend resultaat:

  • Zeker wel: 97 van de 112 (=86,6%)
  • Waarschijnlijk wel: 14 van de 112 (=12,5%)
  • Niet ingevuld: 1 van de 112 (=0,9%)

Ter vergelijking waren de resultaten in 2019 wat minder goed:

  • Zeker wel: 69,84%
  • Waarschijnlijk wel: 28,57%

De Spiegel t.o.v. andere GGZ Voorzieningen

Het VIKZ bezorgde ons ook een benchmarking waarbij de resultaten van De Spiegel vergeleken kunnen worden met de resultaten van 83 andere GGZ voorzieningen. Hiervoor kijkt het VIKZ naar het percentage respondenten dat ALTIJD, ZEKER WEL of een 9 of 10 op 10 antwoorden. Op basis van deze vergelijking kunnen we trots zijn: voor alle 37 vragen van de vragenlijst valt het resultaat van De Spiegel boven percentiel 75, voor veel vragen zelfs ruim boven percentiel 75. 

Deze resultaten zijn een pluim op de hoed van elke medewerker van De Spiegel! En om af te sluiten willen we elke deelnemer aan deze vragenlijst bedanken om even tijd vrij te maken om de vragenlijst in te vullen. Dankzij jullie feedback weten wij hoe jullie De Spiegel ervaren en waar er verbeterpunten liggen.  

Voor een meer gedetailleerd verslag verwijzen we naar het document in de link hieronder.