Nieuws

De recentste updates van onze werking

27-02-2024    nieuwsbericht

Families tevreden over De Spiegel?

Hoe tevreden zijn de familieleden van de mensen die in opname komen in De Spiegel?

”The opposite of addiction is not sobriety but connection” (Johann Hari). De Spiegel is zich al langer bewust van het belang van betekenisvolle verbinding in het herstel van een verslaving. Deze betekenisvolle verbindingen worden gevormd op het werk, in het verengingsleven, bij een sportclub, in vriendschappen…en normaal ook in de eerste plaats bij je familie. Wanneer mensen kampen met een verslavingsprobleem, heeft dit ook een impact op de familie en komen familierelaties ook onder druk te staan. Wanneer mensen in opname komen, is het proberen te betrekken van de familie een belangrijke pijler in de behandeling. Hierbij vertrekken we vanuit het familiebeleid dat drie belangrijke pijlers heeft: familiebejegening en betrokkenheid, informatieverstrekking én transparantie en aanspreekbaarheid. (Het uitgeschreven familiebeleid is terug te vinden op onze website: https://despiegel.org/familie-vrienden).

Toen we uitgenodigd werden om deel te nemen aan een familiebevraging, georganiseerd vanuit het VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) in het najaar van 2023, vonden we het belangrijk om de families uit te nodigen om deel te nemen zodat we konden peilen naar hun tevredenheid.

Gedurende een bepaalde meetperiode werden families uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. 

Over welke aspecten zijn de families tevreden?

Algemeen kunnen we besluiten dat familieleden tevreden zijn over de bejegening van het team naar hen (iedereen is tevreden tot zeer tevreden), de informatieverschaffing, transparantie en aanspreekbaarheid.  Concreet betekent dit dat we er goed in slagen om de pijlers van het familiebeleid uit te voeren. Ook over de behandeling zelf en de deskundigheid van de medewerkers is er een algemene tevredenheid. 

Daarnaast formuleerden we ook nog een aantal aandachtpunten voor de toekomst. 

Het volledige artikel kan je lezen in de bijlage.