Skip navigation

Contact met familie

Wanneer je in het ontwenningsprogramma wordt opgenomen, laat je niet alleen je vertrouwde omgeving achter, maar neem je ook tijdelijk afscheid van je familie, partner, goede vrienden en soms kinderen. Een residentiële opname is vaak een ingrijpende verandering in het leven van alle betrokkenen. Dikwijls hebben persoonlijke relaties heel wat te lijden gehad onder de problemen die een drugverslaving met zich meebrengt en biedt een opname aan iedereen de kans om even op adem te komen zodat werken aan herstel mogelijk is. Terwijl voor sommige families deze 'time out'-periode een welgekomen verademing is, is voor anderen vooral de scheiding zwaar en weegt het gemis.

Afspraken over het contact met je familie, vrienden als je in het programma bent opgenomen: 

  • Contactblok - De eerste 3 dagen van je opname heb je geen contact met de buitenwereld. Ontwennen en het wennen aan het programma staan dan centraal. Je familie kan wel met het team bellen om te vragen hoe het met je gaat.
  • Telefoons - Je mag 3 telefoontjes per week doen van elk maximum 10 minuten. In overleg met het team bekijken we met wie je belt (en wordt de voorkeur gegeven aan familie, partner, …). Bij deze telefoons is telkens iemand van het team aanwezig. Zelf kan je tijdens je opname geen telefoons ontvangen. Als je kinderen hebt krijg je 1 extra telefoonmogelijkheid per week om met hen te bellen.
  • Schrijven en mailen - Je mag onbeperkt brieven ontvangen. De brieven die je ontvangt open je in het bijzijn van een staflid zonder dat ze door de staf worden gelezen. Dit openen doen we uit veiligheidsoverwegingen zodat er geen ongewenste zaken worden binnengebracht. Je kan e-mails ontvangen en laten versturen via het volgende e-mailadres: ontwenning.team@despiegel.org. Je hebt als bewoner zelf geen toegang tot het internet. De mails die je krijgt, print het begeleidende team voor je uit, waardoor we je geen absoluut briefgeheim kunnen garanderen wat betreft de digitale post.
  • Bezoek - 1 keer per week kan je op een weekdag (niet in het weekend) een bezoek plannen. Dit kan zowel overdag als 's avonds op de voorziene uren. Het gaat om een 'gezinsgesprek' dat 45 minuten duurt en waarbij steeds een begeleider aanwezig is. De begeleider is aanwezig om daar waar nodig te ondersteunen en uitleg te geven. Net zoals bij de telefoonmomenten nodig je mensen uit in overleg met de begeleiders. Je kan maximaal 5 personen uitnodigen per gesprek

Als je kinderen hebt, is het belangrijk dat je ook tijdens je opname contact met hen hebt. Een keer per week kan je je kinderen uitnodigen voor een extra 'kindbezoek', naast het gewone gezinsgesprek. Dit is een bezoek waarbij het contact met je kind(eren) centraal staat. Je kan gedurende een uur alleen zijn met je kind(eren). Er is wel steeds een staflid in de buurt.