Skip navigation

Vragen? Klachten? Ken je de ombudspersoon al?

Iedereen in De Spiegel probeert je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat je een vraag, probleem of klacht hebt. Je kan en mag dan zeker een medewerker van De Spiegel daarover aanspreken. 

Vind je het moeilijk om zelf naar een medewerker toe te gaan om een oplossing te zoeken, dan kan je contact opnemen met de ombudspersoon. Deze bemiddelaar is geen personeelslid van De Spiegel en heeft dus een onafhankelijke positie. 

De ombudspersoon zal altijd naar je luisteren, je vragen ernstig nemen en samen met jou zoeken naar de best mogelijke oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijke en anoniem. De ombudspersoon zal nooit zonder je toestemming verdere stappen ondernemen. 

Een gesprek met de ombudspersoon is gratis!

Hoe kan je de externe ombudspersoon bereiken?

Ombudsvrouw Kris Bruyninckx

E-mailkris.bruyninckxoverlegplatformggbe

Telefoon: 0497/47 70 66 (Kris)

Brief: Overlegplatfom Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams - Brabant, t.a.v. Kris Bruyninck, Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee