Skip navigation

Verpleegkundige, 50-60%, contract onbepaalde duur, indiensttreding vanaf 1/8/2020

door Elena De Feyter |
 

Diploma

Diploma in de verpleegkunde (Gegradueerde in de Verpleegkunde of Bachelor in de verpleegkunde)

Algemene Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een verpleegkundige binnen onze afdeling voor ambulante drugszorg in Asse. De hoofdtaak van ons centrum bestaat er in om mensen met een verslaving aan illegale middelen en/of drugs (en hun omgeving) ambulant te begeleiden, via gespreksvoering en medische consultaties. Interesse voor drugproblematiek, voeling met het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare groepen en zin voor zelfstandig initiatief binnen een multidisciplinair team zijn een must.

Specifieke Taakomschrijving

Ondersteuning van de artsen van het centrum:

 • Beheer van de apotheekcontracten voor personen die een substitutiebehandeling volgen in ons centrum
 • Voorbereiden en verdelen van medicatie
 • Bestellen van medisch materiaal,
 • Opmaken van facturen voor medicatie
 • Contacten met apothekers, labo, wit-geelkruis, …
 • Urinecontrole, bloednames, wondzorg

Laagdrempelige zorg en begeleiding van kwetsbare cliënten

 • Laagdrempelige, aanklampende zorg bieden vanuit het harm-reductionmodel
 • Overleg rond preventie, psycho-educatie en interventie met het team.
 • Verder uitwerken en beheren van het spuitenruilproject
 • Overleg met andere organisaties
 • Outreachende psychosociale begeleiding

Profiel

 • Ervaring is niet vereist
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen
 • Je beschikt over goede computervaardigheden: kennis van de basisprogramma’s in Microsoft o.a. Word, Excel,…

Kerncompetenties medewerkers vzw De Spiegel

 • Je bent eerlijk, oprecht en betrouwbaar in woord en gedrag
 • Je levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat en een constructieve werksfeer
 • Je werkt vanuit een cliëntgerichte houding
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van je eigen werk
 • Je toont je betrokkenheid ten aanzien van je organisatie, je afdeling en eigen functie
 • Je hebt respect voor de patiënt en zijn/haar context
 • Je hebt een passie voor het werken met een maatschappelijk kwetsbaar publiek
 • Je werkt ordelijk en nauwkeurig
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je bent assertief
 • Je kan zelfstandig werken binnen een dynamisch team van hulpverleners

Wij bieden

 • Boeiend en maatschappelijk relevant werk in een multidisciplinair team
 • Mogelijkheden tot bijscholing én vorming
 • Uurrooster onderling overeen te komen
 • Deeltijds contract voor onbepaalde duur: tewerkstellingspercentage 50% of 60% (onderling overeen te komen)
 • Verloning volgens de geldende barema’s (IFIC functieniveau 14)
 • Betaalde middagpauze
 • Plaats tewerkstelling: Asse

Solliciteren

Sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 19/06/2020 t.a.v. Elena.DeFeyter@despiegel.org

Meer info: www.despiegel.org

 

Terug
vacature.jpg