Skip navigation

Master in de klinische psychologie M/V (50 tot 65% onderling overeen te komen)

door Elena De Feyter | | Vacature
 

Diploma

Master in de Klinische Psychologie, (optie volwassenen).

Algemene Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega-psycholoog binnen onze ambulante werking, voor de vestiging te Asse. De hoofdtaak bestaat er uit om mensen met een verslavingsprobleem en hun omgeving ambulant te behandelen via gespreksvoering. Een interesse hebben voor de drugproblematiek, gedreven zijn in het begeleiden van een maatschappelijk kwetsbare groep, zin hebben voor zelfstandig initiatief binnen een multidisciplinair team vormen belangrijke kenmerken van deze functie. Als psycholoog bied je ook ondersteuning aan je collega’s op gebied van psychodiagnostiek en het behandelen van co-morbide psychopathologie.

Specifieke Taakomschrijving

 • Behandelen van aanmeldingen, voeren van intakegesprekken;
 • Ambulante begeleiding van personen met een verslavingsprobleem en / of hun netwerk (partner, familie);
 • Een ‘zorg op maat’ bieden via individuele gespreksvoering; psychotherapie
 • Psychodiagnostiek
 • Inschakeling in een multidisciplinair team met wekelijks teamoverleg
 • Dossierbeheer;
 • Administratieve taken waaronder opvolging van verzekerbaarheid van cliënten, registratie van gesprekken;
 • Schriftelijke verslaggeving in het kader van de conventie;
 • Externen informeren over de werking van het centrum, professionele ondersteuning bieden aan partnerorganisaties
 • Samenwerken met externe zorgpartners in de begeleiding.
 • Werkuren: één avondprestatie tot 21h, verdeling van de werkuren zijn in onderling overleg te bespreken.

Profiel

 • Gespreks- en luistervaardig zijn;
 • Beschikken over persoonlijke draagkracht en vermogen tot zelfreflectie, zowel individueel als in teamverband;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Maatschappelijk engagement;
 • Analytisch kunnen denken;
 • Empathisch ingesteld zijn;
 • Oog hebben voor contextuele aspecten;
 • Collegialiteit en engagement naar het team en de organisatie;
 • Goede kennis van psychopathologie;
 • Kennis van de sociale kaart
 • Oog hebben voor kwaliteit, doelgerichtheid en deontologisch handelen.
 • Kennis van psychodiagnostische methodieken en therapeutische behandelkaders.
 • Ervaring binnen de verslavingszorg en/of gewerkt hebben binnen een ambulante context strekt tot de aanbeveling
 • Een bijkomende therapieopleiding volgen of afgerond hebben is een pluspunt

Wij bieden

 • Een boeiende en leerrijke job binnen de ambulante verslavingszorg in een setting die de mogelijkheid biedt om sociaal-maatschappelijk, medisch en therapeutisch werk te verrichten;
 • verloning volgens de geldende barema’s (IFIC functie 5070, niveau 16);
 • een ondersteunende teamwerking;
 • betaalde middagpauze
 • mogelijkheden tot het volgen van bijscholing en vorming
 • Contract voor onbepaalde duur met ingang vanaf 1 februari 2020.

Solliciteren

Vóór 31 oktober 2019 met motivatiebrief en CV

Selectiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van november.
t.a.v. Elena De Feyter: Elena.Defeyterdespiegelorg

Voor meer informatie: www.despiegel.org

Terug
collegasgezocht.png