Skip navigation

Collega Paul Van Deun schreef een boek: "Het gekaapte brein"

| Nieuwsflash
 

Mensen met alcohol- of andere drugsproblemen  voelen zich onvrij en machteloos. Ze kunnen zich moeilijk verzetten tegen de innamedrang en blijven doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Veel opvattingen over verslaving zijn vaak fatalistisch of moraliserend en bieden weinig perspectief.
De laatste jaren hebben de neurowetenschappen verschillende mechanismen beschreven waarbij de hersenfuncties verstoord raken door frequent gebruik van roesmiddelen of door gokken en gamen. Paul Van Deun vertaalt in dit boek de bevindingen uit dit onderzoek naar de praktijk van de gesprekstherapie. Hoe kunnen we verslaving beter begrijpen en hoop bieden? Waaraan moet de therapie werken? Welke handvaten geven de breinwetenschappen om de weg naar de verandering eenvoudiger te maken?

Terug