Skip navigation

Bevraging in De Spiegel: we hebben tevreden cliënten!

| Nieuwsflash
 

Streven naar kwaliteit is een onderdeel van de missie & de visie van De Spiegel. En door de overgang naar Vlaanderen, sinds 1 janauri 2019, hebben we sinds kort een subsidiërende overheid die kwaliteit van zorg als één van de belangrijke topics naar voren schuift. Daarom vonden we het belangrijk om dit jaar opnieuw - voor de tweede maal - deel te nemen  aan de tevredenheidsbevraging die georganiseerd wordt door het Vlaams Indicatoren Project dat nu huist onder het nieuwe Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).  Peilen achter de tevredenheid van je cliënten is één – belangrijke indicator – die feedback geeft over de kwaliteit van zorg.

Algemene boordeling en aanbeveling

In de vragenlijst werd onder andere gevraagd een algemene beoordeling te geven en of men het centrum zou aanbevelen bij vrienden of familie. Voor de algemene beoordeling kregen cliënten de vraag: “ Welk cijfer zou u deze voorziening geven voor deze behandeling?” Men kon een cijfer geven van 1 tot 10. Het gemiddelde cijfer voor De Spiegel was 8,8. Het gemiddelde voor alle sectoren samen was 8,1 en voor alle revalidatiecentra 8,5.

Of cliënten het centrum zouden aanbevelen werd bevraagd aan de hand van de vraag: “Zou je deze voorziening aan jouw familie/vrienden aanbevelen?” Er kon aangeduid worden: zeker wel, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk niet, zeker niet. Ook voor deze vraag behaalde De Spiegel een mooi resultaat.

De twee grafieken geven de resultaten weer van De Spiegel, evenals de gemiddelde resultaten van alle deelnemende voorzieningen van de revalidatiesector en de gemiddelde resultaten van alle sectoren samen. Je kan ze vergroten door erop te klikken.

De Spiegel t.o.v. andere sectoren en de revalidatiesector

De Spiegel doet het op alle terreinen zeer goed: beter dan het gemiddelde van alle sectoren. Hierbij keken we naar het percentage van de respondenten dat ALTIJD antwoordden op de vragen. In De Spiegel hebben er systematisch meer mensen ALTIJD geantwoord op de vragen. Dit gaat van kleine verschillen (enkele procenten) tot soms grote verschillen (meer dan 20% verschil).  Slechts bij 2 vragen hebben we eenzelfde percentage en bij één vraag zitten we er 2% onder.

Als we ons vergelijken met de revalidatiesector dan liggen de resultaten veelal in dezelfde lijn. Dus algemeen kan je stellen dat de revalidatiesector het beter doet t.o.v. het gemiddelde van alle sectoren.

Voor de gedetailleerde resultaten per vraag voor De Spiegel, voor alle sectoren samen en voor alle revalidatiecentra samen, vewijzen we naar de link.

Terug
Grafiek_2019-1.png
grafiek_2019_-2.png