Skip navigation

Arts (M/V)

door Elena De Feyter | | Vacature
 

Ambulante Drugszorg DE SPIEGEL

Asse/Halle

Arts M/V

Vaste indiensttreding met aantal uren in onderling overleg te  bepalen, tewerkstelling in vestiging Asse en/of Halle.

 

Diploma

Licentiaat Universitair onderwijs/Master in de Geneeskunde - specialisatie huisartsgeneeskunde ( bij voorkeur).
        
Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed) en FRANS (goed)

 

Algemene Omschrijving

Wij zoeken een geëngageerde arts met affiniteit voor ambulante verslavingszorg (hoofdzakelijk illegale drugs en medicatie). Een multidisciplinair team (artsen, psychologen, psychosociaal begeleiders, maatschappelijk werker, …) staat in voor behandeling en begeleiding van het cliënteel op individuele basis. Samen met een collega (verslavings-)arts, een psychiater en een verpleegkundige vertegenwoordigt de arts de medische equipe van het ambulante centrum. De arts intervenieert ten aanzien van het verslavingsprobleem en de algemene gezondheidstoestand. Qua medische besluitvorming handelt hij zelfstandig, echter rekening houdend met de emancipatorische & persoonsgerichte visie van het centrum.     

 

Specifieke Taakomschrijving

 • Medische diagnostiek
 • Een gezond evenwicht tussen zelfstandigheid en teamwerk kunnen bewaren
 • Kunnen opstarten en uitvoeren van een substitutiebehandeling voor opiatenafhankelijkheid
 • Aandacht voor gerelateerde medischedomeinen: slaaphygiëne, voeding, HIV & Hepatitis-besmetting, preventie SOA’s, …
 • Interesse in het werken met een sociaal & psychisch kwetsbare patiëntenpopulatie
 • Bereidheid om op langere termijn een werkrelatie met de patiënt uit te bouwen
 • Besluitvaardigheid

 

Profiel

 • Empathische vaardigheden
 • Geëngageerd in het constructief samenwerken met collega’s met ook op kwaliteitsvolle hulpverlening.
 • Affiniteit in het werken op maat van de patiënt
 • Bereid om een avonddienst te presteren tot 21u (dinsdagavond) 
 • Bereidheid om zich te verplaatsen naar zowel onze vestiging te Asse als die te Halle is een pluspunt.
 • Beschikt over een eigen wagen.

Wij bieden

 • Mogelijkheid tot ervaring binnen een gespecialiseerd kader voor verslavingszorg.
 • Gewoon contract (dienstverband) of contract op basis van zelfstandigheid - loon conform het RIZIV-barema van adviserend geneesheer.
 • Uurrooster in onderling overleg te bepalen.

Solliciteren

met motivatiebrief en CV
t.a.v. Elena De Feyter: Elena.Defeyterdespiegelorg

Voor meer informatie: www.despiegel.org

Terug
collegasgezocht.png