Skip navigation

Je wil een gift doen

Een gift kan gestort worden op rekeningnummer BE28 3630 3758 5520 met in de mededeling de vermelding dat het om een gift gaat. Een fiscaal attest is verkrijgbaar vanaf 40euro.

Indien je een gift wenst te doen, stuur je een mailtje naar infodespiegelorg; zo kunnen de nodige gegevens opgevraagd worden om een fiscaal attest op te maken.

Doet u regelmatig giften aan verenigingen? Dan zal het u plezieren dat de belastingvermindering dit jaar wordt verhoogd van 45% naar 60%.

Zoals je weet kan je elk jaar een gedeelte van de giften die je doet aan verenigingen recupereren via de belastingaangifte. Tot nog toe kon je aanspraak maken op een vermindering tot 45% van de gestorte bedragen. Voor de inkomsten van 2020 wordt dat cijfer opgetrokken tot 60%.

De federale regering wil daarmee de verenigingen, die het bijzonder zwaar te verduren hebben sinds de coronacrisis, wat extra zuurstof geven. Om van het maximale fiscale voordeel te genieten, moeten de giften echter aan bepaalde voorwaarden voldoen. De gift moet minstens 40 euro per kalenderjaar en per begunstigde bedragen. De begunstigde die jouw gift ontvangt, moet erkend zijn. De Spiegel is een erkende vereniging die je kan terugvinden in de lijst van erkende vereningingen: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q2.  De giften mogen niet meer bedragen dan 10% van jouw netto-inkomen.

Als je er nog niet aan zou hebben gedacht, zou dat grotere fiscale voordeel  je kunnen overtuigen om dit jaar nog meer solidair te zijn.