Skip navigation

Je wil een gift doen

Een gift kan gestort worden op rekeningnummer BE28 3630 3758 5520 met in de mededeling de vermelding dat het om een gift gaat. Een fiscaal attest is verkrijgbaar vanaf 40euro.

Indien je een gift wenst te doen, stuur je een mailtje naar infodespiegelorg; zo kunnen de nodige gegevens opgevraagd worden om een fiscaal attest op te maken.

 

Je kan ook materiële steun geven

Je wil als bedrijf bepaald materiaal leveren of als serviceclub ons sponsoren, neem dan vrijblijvend contact op met de directie van De Spiegel: inge.temmerman@despiegel.org

Voorbeelden van materiële steun die we vaak kunnen gebruiken:

 Meubels in goede staat, bureamateriaal, sportmateriaal, tuingrief, fietsen, ....