Skip navigation

Disclaimer e-mails

Dit e-mailbericht, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is afkomstig van De Spiegel vzw.

Privacybeleid

De Spiegel vzw hecht veel belang aan het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer.

E-mailcommunicatie

De e-mail en informatie die u ons stuurt wordt vertrouwelijk behandeld.

We proberen uw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie.

De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die u ons stuurt worden tijdelijk bewaard. We doen dit om u beter te kunnen helpen in het geval u opnieuw contact met ons neemt. Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten.