Skip navigation

Ambulante substitutietherapie

Heroïne behoort net als opium, codeïne en morfine tot de familie van de opiaten. Wie verslaafd is aan opiaten komt in aanmerking voor substitutietherapie met Methadon of Subuxone.

Wanneer men een lange tijd heroïne (of een ander opiaat) gebruikt, krijgt men afkick- of ontwenningssymptomen telkens wanneer de heroïne uitgewerkt is. Deze symptomen verdwijnen wanneer men opnieuw een opiaat gebruikt.

Bovendien geraakt het lichaam het effect van dat opiaat snel gewoon. Dit heet gewenning of tolerantie, waardoor een heroïnegebruiker steeds meer van het opiaat moet gebruiken wil men hetzelfde effect bekomen.

De combinatie van ontwenning en gewenning zorgt voor het zo typisch verslavend patroon van heroïne waardoor men in een negatieve spiraal van afkick en gebruik belandt. Het heroïnegebruik kan zo op een bepaald ogenblik het hele doen en laten gaan bepalen. Men spreekt dan van een levensstijl die bepaald wordt door de drug.

Door het volgen van een substitutietherapie kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden. De substitutiemedicatie (Methadon of Subuxone) vangt in eerste instantie de ontwenningssymptomen op waardoor men niet langer constant naar een opiaat op zoek moet gaan om niet ziek te worden. Bovendien vermindert de drang naar het opiaat (craving) wanneer deze medicatie juist gedoseerd en correct ingenomen wordt. Deze medicatie biedt dan ook de mogelijkheid om het heroïnegebruik te verminderen of te stoppen.

Een substitutiebehandeling maakt het met andere woorden mogelijk om zich op andere zaken te gaan concentreren en terug een leven op te bouwen dat niet meer zo sterk door het druggebruik bepaald wordt. Het zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de lichamelijke gezondheid en van de levenskwaliteit in het algemeen.

Substitutiemedicatie is echter geen wondermiddel. De inname ervan betekent niet dat het druggebruik automatisch gestopt zal worden en het vraagt eveneens van diegene die een substitutieprogramma wil volgen een behoorlijk engagement.

Het behandelen van een verslaving is immers een complexe aangelegenheid. Het is vaak een fenomeen van vallen en opstaan, en het vraagt meestal méér dan enkel het innemen van medicatie.

Daarom bieden we binnen de afdelingen Ambulante Drugszorg bij De Spiegel naast de substitutiemedicatie ook een psychosociale begeleiding aan. Naast de consultaties bij de arts wordt je ook een gesprek bij een psychosociaal begeleider (een psycholoog)of maatschappelijk werker) aangeboden. Daar kunnen alle problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het druggebruik te maken hebben ruim besproken en opgevolgd worden. Het kan dan gaan over psychische, sociale, familiale, relationele, administratieve of juridische problemen waar men op botst.

Qua substitutieproducten bieden we twee mogelijkheden aan: Methadon of Subuxone.

Beiden zijn even effectief, maar ze hebben elk hun eigen kenmerken, voor- en nadelen.

Voor meer informatie kan men altijd bij een van de artsen terecht. De beslissing om te kiezen voor Methadon of Subuxone gebeurt steeds in overleg met de behandelende arts.

Substitutietherapie is mogelijk in onze vestiging te Asse en Halle.
Te Kessel-Lo kan gezocht worden waar je hiervoor terecht kan, bv.:
- Msoc Leuven - http://www.msoc-vlaamsbrabant.be/hier-kun-je-terecht/msoc-leuven;
- Msoc Vilvoorde - http://www.msoc-vlaamsbrabant.be/hier-kun-je-terecht/msoc-vilvoorde;
- huisarts.