Skip navigation

Spuitenruil

Omkadering

'Spuitenruilprogramma's, die ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden aangeraden, hebben in de eerste plaats tot doel riskant gedrag te verminderen door de beschikbaarheid én de bereikbaarheid van steriel injectiemateriaal te verhogen voor gebruikers door de uitbouw van laagdrempelige distributiecentra.'

Het was omwille van de aidsepidemie dat spuitenverdeling en -ruil als een preventieprogramma werd opgestart. In de jaren 90 werd ook hepatitis C als een belangrijk gezondheidsrisico voor injecterende druggebruikers geïdentificeerd. Deze aanpak werd, naast nog andere methodieken (zoals o.a. methadonverstrekking voor opiaatgebruikers en laagdrempelige, ambulante drughulpverlening), beter bekend onder de noemer 'harm reduction'.


Wat?

Het ambulante centrum te Asse heeft sinds kort ook een schadebeperkend aanbod. Dit betekent dat we naalden, lepels, steriel water en alcoholdoekjes ter beschikking stellen op vraag van de cliënt. Het ontvangen van schone spuiten impliceert het terugbrengen van gebruikte spuiten in een daarvoor voorziene container, eveneens ter beschikking.

Waarom?

Er zijn cliënten waarbij abstinentie niet haalbaar is. Met dit aanbod willen we de negatieve gevolgen beperken, zowel voor de cliënt als voor diens omgeving.

Dit project heeft 4 doelstellingen:

1. voorkomen van besmettelijke aandoeningen (HIV/AIDS, hepatitis B en C) bij injecterende druggebruikers door de beschikbaarheid van injectiemateriaal te verhogen;

2. voorkomen van andere gezondheidsrisico's (bv. abcessen) door het geven van gerichte preventieboodschappen (naaldhygiëne, gebruik van steriel materiaal, ...);

3. voorkomen van besmettingsgevaar bij andere groepen van de bevolking (bv. door recuperatie van besmette naalden);

4. geven van aanzetten tot meer diepgaande zorg en hulpverlening via gerichte verwijzingen (drempelverlaging)

Hoe?

Gebruikers kunnen tijdens de openingsuren in ons centrum terecht aan het onthaal om zich in het gevraagde materiaal te voorzien. Indien de persoon dit wenst kan hij/zij een afspraak krijgen bij een verpleegkundige voor medische vragen.