We hebben op dit ogenblik volgende vacatures:

 

Ambulante Drugzorg Vzw de Spiegel
zoekt
voor zijn ervaren team van ambulante hulpverleners te Asse / Halle:

EEN PSYCHIATER
DEELTIJDS CONTRACT (max. 15 u./week)

Functiebeschrijving

- Participatie in het multidisciplinaire team (12pp) met o.a. een algemeen geneeskundige, verpleegkundigen, psychologen
  en maatschappelijk werkers.
-
Psychiatrische diagnostiek bij drugsverslaafden met dubbeldiagnose.
-
Psychiatrische behandeling en opvolging.
- Individuele- en gezinspsychotherapie.
- Deelname aan wekelijkse cliëntbesprekingen in multidisciplinair team.
- Mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek.

Profiel

- U bent een erkend psychiater met eventueel bijkomende psychotherapieopleiding.
- U hebt interesse of ervaring in of met verslavingsproblematiek, jongvolwassenen.
- U hebt goede contactvaardigheden met niet-"yavis" cliënteel.
- U kan een visie ontwikkelen die bijdraagt tot de integratie van biologische en psychologische denkkaders, en deze
  ook overbrengen op het team.

Wij bieden

- Maatschappelijk nuttig werk binnen de contouren van een Riziv-conventie voor psychosociale begeleiding, en in het kader 
  van een relatief kleinschalige organisatie die ook residentiële zorg aanbiedt.
- Een team van ervaren medewerkers dat zich permanent bijschoolt en waarin het aangenaam werken is.
- Een honorarium of een loon volgens het barema adviserend geneesheer.
- De kans om verslavingsgeneeskunde in Vlaanderen een gezicht te geven.

Solliciteren

Schriftelijk met cv t.a.v. mevr. Inge Temmerman
Vzw De Spiegel - Pellenbergstraat 160 - 3010 Kessel-Lo


 

Vzw de Spiegel
zoekt
voor haar Therapeutische Gemeenschap,
residentieel behandelingsprogramma voor drugsverslaafden:

EEN LEEFGROEPBEGELEIDER 80%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(op termijn mogelijkheid tot 100%)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAlgemene omschrijving

De Therapeutische Gemeenschap functioneert als zelfhulpgroep, met hiërarchische structuur, met eigen communicatie-, feedback- en correctiemechanismen. Het gaat om de begeleiding van een leefgroep (maximum 16 bewoners). De opdracht van de leefgroepbegeleid(st)er ligt zowel in de organisatie en opvolging van de verschillende aspecten van het dagelijks leven in groep (organisatorische en administratieve opdracht/educatieve of vormende opdracht/controlerende en corrigerende opdracht) als in de begeleiding van de verschillende gespreks- en confrontatiegroepen (jongerengroepen, encountergroepen, groepen i.v.m. sociale re-integratie, seminaries, ...).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSpecifieke taakomschrijving
 
-
Combinatie van praktische en administratieve taken en begeleidingstaken.
-
Eigen maken en hanteren van typische confrontatiemethodieken.
- (Bege)leiden van diverse gespreksgroepen.
- Geven van (sociale) vaardigheidstraining/psycho-educatie.
- Begeleiding van ontspanningsactiviteiten (vaak sportief van aard, maar ook creatieve en culturele activiteiten).
- Regelmatig avond- en weekendwerk.

Profiel

- U bent een teamspeler.
- U kan zelfstandig werken (vb. alleen de groep begeleiden).
- U hebt ervaring in de drughulpverlening en/of leefgroepbegeleiding (strekt tot aanbeveling).
- U bent gespreks- en luistervaardig.
- U hebt persoonlijke draagkracht.
- U bent in het bezit van het rijbewijs B (noodzakelijk).
- U hebt ICT-kennis (pluspunt).

Aanbod

- Wij bieden boeiend en maatschappelijk relevant werk in een aangenaam en multidisciplinair team, met mogelijkheden tot  xbijscholing.
- Een loon volgens het barema pc 330.01.41 (ziekenhuizen).


Solliciteren

vóór 15 december 2017

Schriftelijk met cv t.a.v. Johan Buttiens
Vzw De Spiegel - Pellenbergstraat 160 - 3010 Kessel-Lo


 

 

 

 

facebook