Therapeutische Gemeenschap

 

Wat? Voor wie?

 

Hoe gaan we te werk?

 

Vrouwenwerking - IRIS

 

Familiewerking

 

Kosten

 

Meld je hier aan

 

 

 

 

 

 

Residentiële afdeling

 

Ontwenningsprogramma

Therapeutische Gemeenschap
Deelwerking Ambulant

 

info@despiegel.org

 

 

 

Hoe gaan we te werk?

 

Intakeprocedure
Vooraleer je wordt opgenomen in de Therapeutische Gemeenschap, wordt een intake-procedure doorlopen. Deze omvat een 3-tal gesprekken waarin je hulpvraag en je motivatie besproken worden, en er uitleg gegeven wordt over het programma. Je zal ook rondgeleid worden door één van onze bewoners.

Indien je dit wenst, kan je familie betrokken worden bij deze intakeprocedure.

 

De opname
Je komt terecht in een groep van lotgenoten. Hier ligt de focus op het functioneren in een groep en op zelfhulp. Beiden uiteraard onder toezicht en met de hulp van onze therapeuten. Je leert verantwoordelijk worden voor jezelf, maar ook voor anderen. Gaandeweg werken we binnen een vaste structuur aan je zelfvertrouwen en aan de vaardigheden die je in staat stellen om op termijn zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. 

De behandeling in de Therapeutische Gemeenschap verloopt gefaseerd in 5 modules:

Modules 1 tot 3 – de leefgroep (10 maanden)
In deze fase zijn het veelal de bewoners zelf die elkaar helpen, opleiden, begeleiden, motiveren én bijsturen. Daarnaast staan therapeutische groepsessies en individuele gesprekken met de therapeuten en medische staf vast op het agenda.

Gedurende 10 maanden leef je samen met een 15-tal medebewoners. Samen met hen sta je in voor de organisatie van de gemeenschap: huishouden, regelen van de gemeenschappelijke en de eigen vrije tijd. Je leert ondermeer tuinieren, uitvoeren van technische klusjes, verstandig omspringen met geld … vaardigheden die je later erg van pas zullen komen.

Daarnaast word je begeleid in het behandelen van eventueel gerechtelijke dossiers, schulden- en budgetbeheer.
Werken aan een gezonde geest is ook werken aan een gezond lichaam. Er zijn dus vele mogelijkheden voorzien om individueel of in groep te sporten. De Spiegel organiseert ieder jaar LOOP ZONDER DOPE, een loopevenement die de drugproblematiek en de mogelijkheden om er iets aan te doen onder de aandacht brengt.

Waar je tijdens de eerste module vooral begeleid wordt door je groepsgenoten, zo help je in de loop van module 2 als meter of peter nieuwe bewoners in de eerste fase van hun traject. In module 3 krijg je steeds meer verantwoordelijkheden, en krijg je de kans om via bijvoorbeeld een hobby of sport terug in contact te komen met (cleane) mensen buiten de leefgroep.

Module 4 – tussenhuis (6 maanden)
Als je het verblijf in de leefgroep succesvol hebt doorlopen, leef je met een 4-tal medebewoners zelfstandig samen. Hier ligt de klemtoon op werkelijke re-integratie: dagbesteding (studie/opleiding/werk/…), vrijetijdsbesteding, cleane vriendenkring, terugvalpreventie, huisvesting, ... de stap naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij wordt hier heel concreet!

Module 5 – nazorg (6 maanden)
In deze fase van het programma kom je wekelijks bij ons langs voor een individueel en/of groepsgesprek waar je psychosociale en/of psychotherapeutische ondersteuning krijgt.

 

 

 

 

 

 

facebook