Missie

De Spiegel is een behandelcentrum voor mensen met een problematiek van verslaving. We bieden een gedifferentieerd ambulant en residentieel behandelaanbod waarin verantwoordelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centrale waarden zijn op alle niveaus.

 

Visie

Engagement naar de cliënten en hun omgeving

We willen drugverslaafden motiveren en behandelen met het oog op een verbetering van de levenskwaliteit en dit met respect voor de beleving en de eigenheid van de cliënt. We staan open voor iedereen, ongeacht ras, nationaliteit, levensbeschouwing, geslacht, sociale of materiële status. De opvang en inbreng van familie, naaste omgeving en andere zorgverleners vinden we belangrijk.

 

Engagement naar het personeel

We willen gedreven werknemers op professionele basis tewerkstellen door ze binnen multidisciplinaire teams collegiaal en in participerend verband te laten samenwerken. We creëren een motiverend werkklimaat met ruimte voor zelfontplooiing en stimuleren onze medewerkers om zich permanent bij te scholen.

 

Engagement naar de maatschappij

We streven ernaar onze eigen werking in te schakelen in de ruimere keten van het totaal van initiatieven rond de drugproblematiek. We gaan samenwerkingsverbanden aan met de verschillende organisaties binnen de algemene hulp- en dienstverlening. We streven naar een optimale maatschappelijke inbedding van onze drughulpverlening en willen onze verantwoordelijkheid nemen naar de ruimere maatschappij.

 

Engagement naar een kwaliteitsstreven

Kwaliteit is een permanente zorg in onze organisatie. We streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering, niet alleen in de bewaking van onze interne en externe processen, maar ook door actief op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen in de verslavingszorg en door een bijdrage te leveren aan de groei van wetenschappelijke kennis met betrekking tot deze problematiek. Deze kennis willen we zowel binnen de eigen instelling als in de ruimere omgeving verspreiden.

 

 

 

 

facebook