Ontwenningsprogramma

 

Wat? Voor wie?

 

Intakeprocedure

 

Hoe gaan we te werk?

 

Vrouwenwerking

 

Contact met familie

 

Veel gestelde vragen

 

Kostprijs

 

Meld je hier aan

 

 

 

 

 

 

Residentiële afdeling

 

Ontwenningsprogramma

Therapeutische Gemeenschap
Deelwerking Ambulant

 

info@despiegel.org

 

 

 

Veel gestelde vragen

 

Wat breng je mee?
Bij opname is het belangrijk dat je in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast breng je indien mogelijk een waarborg van € 120 mee. Dit geld wordt gebruikt om bijkomende kosten te betalen, zoals een bezoek aan de tandarts en andere onvoor-ziene kosten. € 15 hiervan wordt aan de kant gelegd voor als je toch onverwacht vertrekt en met het openbaar vervoer moet reizen. De rest van het geld wordt afgetrokken van je te betalen factuur. Indien je geen geld bij hebt bij opname, kunnen we bij je vertrek geen geld meegeven.

Als kledij heb je vooral alledaagse- en sportkledij (en zwemgerief) nodig. Je mag eigen hygiëneproducten meebrengen maar deze zijn ook voorhanden bij ons. Sigaretten worden enkel in een gesloten verpakking meegebracht. Bij ons kan je enkel tabak kopen.

Waardevolle voorwerpen (mp3-speler, radio, …), lakens en handdoeken laat je beter thuis. 

Een gedetailleerde lijst met wat je allemaal nodig hebt, kan je onderaan deze pagina downloaden.
 
Ben ik na 6 weken clean?
Wie ernstige problemen ondervindt door het gebruik van drugs heeft tijd nodig om zijn gewoontes te wijzigen. Vaak volstaat een opname van 6 weken in het ontwennings-programma niet. De opname in het ontwenningsprogramma is een eerste duidelijke en belangrijke stap.

Halfweg het programma starten er individuele gesprekken. Er wordt nagedacht en uitgezocht welke hulp er nodig is na de opname. Het team geeft zijn eigen advies of mening over een mogelijke vervolgbehandeling, maar nodigt je vooral zelf uit om een keuze voor de toekomst te maken.

 

Wat na het Ontwenningsprogramma?

Er zijn verschillende richtingen waarin mensen verder kunnen verwezen worden. Vier ervan lichten we hier kort toe: 

  1. Ambulante begeleiding, waarbij je regelmatig op gesprek gaat bij een hulpverlener, soms meermaals per week. Naargelang de motivatie en de noden van de cliënt wordt de intensiteit van de behandeling aangepast.
  2. Een kortdurend therapeutisch programma, een residentieel programma van gemiddeld 10 maanden. De fase in de leefgroep is korter dan die in de TG. Bewoners zetten snel stappen in de buitenwereld. Je hebt voldoende zelfcontrole en openheid nodig, alsook minstens één clean en ondersteunend contact in de buitenwereld.
  3. De Therapeutische Gemeenschap (TG), een residentieel programma waarvan de duur ongeveer 1,5 jaar bedraagt. Alvorens aandacht te besteden aan zelfstandig wonen en gaan werken, wordt er gewerkt aan andere problemen (gedragsmatig, emotioneel, relationeel, schulden, gerecht, …).
  4. Een residentieel programma binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Hier is er meer aan-dacht voor een eventuele bijkomende psychiatrische problematiek. De behandeling is het aangewezen middel om minder groepsdruk te hebben.
 
Waarom kiezen voor een groepsprogramma?

Kiezen voor het Ontwenningsprogramma is kiezen voor een intens samenleven met anderen: 

  • je leert van en door elkaar;
  • je krijgt steun van medebewoners met gelijkaardige ervaringen;
  • je legt rekenschap af aan de groep voor jouw gedrag en je houdt rekening met de opbouwende kritiek van de groep. Hier geldt: zwijgen is zilver en spreken is goud! 
  • je doorloopt het ontwenningsprogramma aan de hand van individuele opdrachten, die je medebewoners mee evalueren;
  • bij opname neemt je medebewoner peter/meter je onder de arm en later maak je zelf een nieuwkomer wegwijs.

 

Er zijn gelijkenissen tussen hoe je omgaat met situaties in de groep en thuis of op je werk. Door het intens samenleven in deze hiërarchisch gestructureerde groep worden gedragspatronen vrij snel zichtbaar. Voor iedereen wat wils: oefenen in … opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen, regels respecteren, verantwoordelijkheid opnemen.  

 

Het individuele proces dat je doormaakt wordt ondersteund en gestuurd vanuit je ervaringen in groep. Naast de 'werkmomenten' is er ook tijd voor leuke en ontspannende momenten in groep. Je draagt mee verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige omgeving in een groep waar mensen zich vrij voelen om aan therapie te doen.

Dit groepsprogramma is geschikt voor iedereen die tot de vaststelling komt dat hij of zij er niet alleen uit geraakt én die weerbaar genoeg is om de druk van het samenleven in groep te dragen.

 

Zijn er uitzonderingen mogelijk op de leeftijdsgrenzen?
Het Ontwenningsprogramma richt zich vooral tot jongvolwassenen. De meeste van onze bewoners hebben een leeftijd tussen 18 en 35 jaar. We merken dat mensen die ouder zijn dan 45 jaar, het moeilijk hebben om zich aan te passen aan de overheersend jongere cultuur. 

Minderjarigen kunnen beter geholpen worden binnen de jeugdhulpverlening. Wanneer zij daar niet terecht kunnen omwille van de ernst van hun druggebruik of omwille van andere moeilijkheden, zijn wij bereid om de vraag tot opname in overweging te nemen. Ouders en andere belangrijke steunfiguren of instanties worden dan nauw bij de behandeling betrokken.

 

Ken je heropgenomen worden?
Ja, dat kan. Hoewel we weten dat iedereen hoopt dat één opname zal volstaan, houden we rekening met de kans op één of enkele (her)opnames.

Een (lange) geschiedenis van drugsverslaving herschrijf je niet op een dag. Periodes van ontwenning en terugval wisselen elkaar af. Een kort programma kan dan soelaas brengen.

De opname in een ontwenningsprogramma vormt dan een belangrijk keerpunt in een chaotisch proces. Soms zijn meerdere opnames nodig om de draad weer op te pakken.

 

Worden ook mensen onder druk opgenomen in het Ontwenningsprogramma?
Je kiest zelf voor een opname en je beslist ook zelf om te vertrekken. Dat neemt echter niet weg dat in het Ontwenningsprogramma geregeld mensen opgenomen worden onder druk van familie of van het gerecht …  Ook dan beschouwen we het als je eigen keuze en je eigen verantwoordelijkheid hoe je met deze druk omgaat. Als je een verplichting hebt tot opname zullen wij duidelijke afspraken maken over wie er verwittigd mag of moet worden bij opname en vertrek.

Mensen die gecolloqueerd zijn, kunnen enkel opgenomen worden in nazorg.

 

Kan ik vanuit de gevangenis een opname regelen?

In de gevangenis kan je contact opnemen met het CAP (Centraal Aanmeldingspunt). Zij zullen je aanvraag behandelen en mogelijk contact opnemen met het Ontwennings-programma.

 

Kan je in het programma terecht wanneer je ook psychiatrische problemen hebt?
Mensen die acuut psychotisch zijn, al dan niet ten gevolge van druggebruik, kunnen in eerste instantie niet in het programma worden opgenomen. Zij worden verwezen naar een psychiatrische setting tot hun toestand is gestabiliseerd. Later kan worden bekeken of een opname aangewezen is.

Indien er twijfel bestaat over de draagkracht van de persoon in kwestie, wordt de haalbaarheid van een opname tijdens de intakeprocedure met de psychiater overlegd.

 

Kan ik opgenomen worden als ik geen eigen inkomen heb?

Je kan worden opgenomen zonder dat je een uitkering geniet. Vanuit onze sociale dienst wordt het nodige geregeld om je te voorzien van een inkomen.

 

 

 

  Wat breng je mee?

 

 

facebook