Netwerkbegeleiding

 

Voor familieleden en partners kan het ingrijpend zijn om te ontdekken dat een naaste drugs gebruikt of te kampen heeft met een verslaving. Familieleden komen er dikwijls alleen voor te staan aangezien het niet altijd makkelijk is om met de druggebruiker zelf of met anderen te spreken over de moeilijkheden die zich thuis voordoen. Het taboe omtrent deze problemen is groot: schuld- en schaamtegevoelens, kwaadheid, bezorgdheid, teleurstelling, talloze vragen steken soms de kop op en maken dat het contact en de communicatie binnen de gezinssituatie moeilijk verlopen.

 

Men wil wel helpen, maar het familielid voelt zich machteloos ten aanzien van de situatie.

 

Om tegemoet te komen aan de vele vragen en zorgen die oprijzen in de nabije omgeving van de verslaafde, doen we vanuit ons centrum een aanbod naar familieleden en partners.

 

Eerst en vooral zullen we met hen onderzoeken hoe we de verslaafde persoon eveneens bij de begeleiding kunnen betrekken. De uitdaging zal er steeds uit bestaan om - al dan niet op termijn - de verslaafde de weg te wijzen naar de hulpverlening toe. Lukt dit, dan starten we met alle partijen begeleidingsgesprekken op.

 

Als familielid of partner kan je dan bij ons terecht met jouw eigen verhaal en zullen we steunpunten zoeken in het omgaan met de verslaafde: wat doe je beter niet? Wat doe je beter wel? We proberen inzicht te krijgen in de specifieke situatie en zullen van daaruit op zoek gaan naar de meest gepaste ondersteuning.


Concreet betekent dit dat zowel de druggebruiker als het familielid een eigen parcours bij een individuele begeleider kan afleggen. Er is eveneens een mogelijkheid om van tijd tot tijd met alle partijen samen te zitten in een gezamenlijk gesprek.

 

 

 

facebook