Veel gestelde vragen

 

Wordt er ook met jongeren gewerkt?

Ook jongeren zijn welkom bij De Spiegel. Er geldt geen leeftijdsbeperking binnen ons centrum. Bij het eerste contact wordt ingeschat of een begeleiding bij ons aangewezen en mogelijk is. Soms zullen we proberen door te verwijzen naar een specifiekere jongerenwerking, bijvoorbeeld in samenwerking met de jongerenwerkingen van de CGG's.

 

Werken jullie met justitie?

Mensen die doorverwezen worden vanuit justitie (bv. binnen het kader van een Vrijheid Onder Voorwaarden (VOV), een Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (VI) of omdat men probatiemaatregelen opgelegd heeft gekregen, zijn net als andere (ex-) druggebruikers welkom binnen onze werking.

 

De Spiegel werkt steeds binnen het kader van het beroepsgeheim, wat impliceert dat er nooit vertrouwelijke informatie doorgegeven wordt aan de justitiële dienst die doorverwijst. Attesten van aanwezigheid kunnen steeds door de cliënt opgevraagd worden. Indien de cliënt dit wenst, kan er een overleg met bijvoorbeeld de justitieassistent gepland worden, maar enkel en alleen in aanwezigheid van de drie partijen: cliënt, justitieassistent en de begeleider van De Spiegel.

 

Hoe lang duurt een begeleiding?
De duur van een begeleiding wordt zeer individueel bepaald en is afhankelijk van de vraag en de situatie van de cliënt. Sommige begeleidingen duren 3 maanden, anderen dan weer 3 jaar.

Kort samengevat kunnen we stellen dat iemand op gesprek of consultatie kan komen zolang de problemen zich op één of ander vlak stellen en de cliënt en begeleider het nodig achten om hier verder aan te werken.

De begeleiding kan op elk moment stopgezet worden, bij voorkeur in overleg met de begeleider. Dikwijls merken we dat mensen, ook al stoppen ze de begeleiding met de beste intenties, op een later moment - wanneer er nieuwe problemen opgedoken zijn - terugkomen.  In de meeste gevallen zullen we dan bekijken welke problemen zich opnieuw stellen en het begeleidingswerk verderzetten.

 

 

 

 

 

facebook