Hoe gaan we te werk?

 

Een ambulante begeleiding bestaat uit regelmatige (meestal wekelijkse) individuele contacten met één of meerdere begeleiders/artsen uit het team. Wij werken enkel op afspraak.
 
Het doel van de begeleidingen bestaat er steeds uit om mensen te ondersteunen en te begeleiden op die terreinen waar de problemen zich stellen, uiteraard met de bedoeling om op termijn verandering mogelijk te maken.
 
Ons team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater, artsen, psycho-logen, maatschappelijk werkers, een psychologisch assistent, een verpleegkundige en een secretariaatsmedewerker. 
 
Na de aanmelding proberen we een beeld te krijgen van de problemen die iemand ervaart en de hulp die gezocht wordt. We bekijken de ernst en de impact van het druggebruik, maar ook andere problemen kunnen aan bod komen: psychische klachten, financiële problemen, moeilijkheden op school of binnen het gezin, lichamelijke klachten, vragen rond werk en dagbesteding, ...
 
Afhankelijk van de situatie kan er een psychotherapeutisch, medisch-psychiatrisch of sociaal-maatschappelijk aanbod gedaan worden. Ook de begeleiding van het netwerk (partner, ouders, familie, ... ) vormt een belangrijk onderdeel van onze werking.

Heroïneverslaafden kunnen onder medisch toezicht beroep doen op een substitutie-therapie (Methadon, Subutex, …). 

  
We werken samen met onze collega’s van de residentiële afdelingen te Kessel-Lo, net zoals met andere partners uit de verslavingszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de welzijnszorg.
  
Meer concrete informatie met betrekking tot onze psychosociale begeleiding en substitutietherapie kun je hieronder downloaden.

 

  Psychosociale Begeleiding

 

 

facebook